Home About Browse Search
Svenska


Observationsfält på åkermark

avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 1995/96 samt en långtidsöversikt

Johansson, Göran and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (1999). Observationsfält på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 49
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Målsättningen med undersökningarna är att inom valda jordbruksområden kontrollera odlingsåtgärdernas inverkan på kvaliteten hos yt- och grundvatten. Projektet startade 1972 med ett första observationsfält och 1975 tog PMK (Programmet för övervakning av miljökvalitet) över, varvid målsättningen enligt ovan formulerades. Då fanns 7 fält och fler kom att anläggas, så att de flesta av dagens 16 stationer var i bruk redan 1977. Från och med 1989 ingår observationsfälten som ett delprogram inom den nationella miljöövervakningen. I denna rapport redovisas i första hand resultaten för det agrohydrologiska året (juli-juni) 1995/96, men även långtidsutvecklingen återfinns i tabell- och figurform. Avrinning, halter och transporter av kväve och fosfor liksom grundvattentryck och nitratkvävehalter kommenteras medan övriga resultat endast redovisas i tabeller och figurer. Tabellerna omfattar i huvudsak perioden 1977/96 medan figurerna visar hela den period fälten observerats. I ett appendix visas i diagramform årets enskilda analysvärden från varje fält.

Authors/Creators:Johansson, Göran and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger
Title:Observationsfält på åkermark
Subtitle:avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 1995/96 samt en långtidsöversikt
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1999
Number:49
Number of Pages:35
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:kväve, fosfor, växtnäringsläckage, avrinning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-223
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-223
ID Code:5316
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:15 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits