Home About Browse Search
Svenska


Kväveutlakning på sandjord

motåtgärder med ny odlingsteknik : miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem : resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1991-1999

Torstensson, Gunnar and Håkansson, Magnus (2001). Kväveutlakning på sandjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 57
[Report]

[img] PDF
463kB

Abstract

I föreliggande rapport presenteras resultaten från nio försöksår (1991-1999) från det långliggande försöket "Kväveutlakning på sandjord - motåtgärder med ny odlingsteknik" vid Mellby försöksstation i Halland. I försöket studeras de långsiktiga effekterna på mark och miljö av miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem. Vid utformningen av odlingsåtgärder mm har man försökt att införliva de samlade kunskaperna från olika mer specifikt inriktade utlakningsstudier i för trakten verklighetsnära växtföljder och odlingssystem. Försöket har bedrivits med medel från SLU, SLF och Jordbruksverket Resultat från de inledande försöksåren har tidigare presenterats av Torstensson, Gustafson, och Lindén, 1993.

Authors/Creators:Torstensson, Gunnar and Håkansson, Magnus
Title:Kväveutlakning på sandjord
Subtitle:motåtgärder med ny odlingsteknik : miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem : resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1991-1999
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2001
Number:57
Number of Pages:43
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:utlakning, gödsel, kväve, växtnäringsläckage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-240
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-240
ID Code:5342
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:21 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits