Home About Browse Search
Svenska


Observationsfält på åkermark

avrinning och växtnäringsförluster för de agrohydrologiska åren 1996/97, 97/98 och 98/99 samt en långtidsöversikt

Ulén, Barbro and Johansson, Göran and Gustafson, Arne and Johnsson, Holger (2001). Observationsfält på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 60
[Report]

[img] PDF
912kB

Abstract

Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelser uppställt klara miljömål för acceptabla inverkansnivåer på vattensystem orsakade av bl.a. växt- och animalieproduktionen. Sektorsmål och åtgärdspogram för reduktion av växtnäringsförluster från jordbruk har upprättats (Jordbruksverket, 2000). Genom miljöövervakning kontrolleras graden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningen integrerar med forskningen. Observationsfält på åkermark är en metod för att följa jordbrukets förändrade odlingsåtgärder och hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnande vattnet från jordbruksmarken. I denna rapport redovisas i första hand resultaten för de agrohydrologiska året (juli-juni) 1996/99 men även långtidsmedelvärden och långtidsutvecklingen för dränerings- och grundvatten visas i tabeller och figurer. Under perioden har även trenderna hos kväveläckagets (Kyllmar, 2000) och fosforläckagets utveckling (Ulén et al., 2001) analyserats statistiskt.

Authors/Creators:Ulén, Barbro and Johansson, Göran and Gustafson, Arne and Johnsson, Holger
Title:Observationsfält på åkermark
Subtitle:avrinning och växtnäringsförluster för de agrohydrologiska åren 1996/97, 97/98 och 98/99 samt en långtidsöversikt
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2001
Number:60
Number of Pages:41
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:kväve, fosfor, växtnäringsläckage, utlakning, avrinning, ytvatten, grundvatten, jordbruksmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-243
ID Code:5345
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits