Home About Browse Search
Svenska


Kväveutlakning på sandjord

motåtgärder med ny odlingsteknik : miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem : resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1999-2002

Torstensson, Gunnar and Ekre, Erik (2003). Kväveutlakning på sandjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 71
[Report]

[img] PDF
364kB

Abstract

I föreliggande rapport presenteras resultaten från tre försöksår (1999-2002) från det långliggande försöket "Kväveutlakning på sandjord - motåtgärder med ny odlingsteknik" vid Mellby försöksstation i Halland. I försöket studeras de långsiktiga effekterna på mark och miljö av miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem. Vid utformningen av odlingsåtgärder mm har man försökt att införliva de samlade kunskaperna från olika mer specifikt inriktade utlakningsstudier i för trakten verklighetsnära växtföljder och odlingssystem. Försöket har bedrivits med medel från SLU och Jordbruksverket. Resultat från de tidigare försöksåren har presenterats av Torstensson, G., Gustafson, A. och Lindén B. 1993 och Torstensson och Magnusson, 2001

Authors/Creators:Torstensson, Gunnar and Ekre, Erik
Title:Kväveutlakning på sandjord
Subtitle:motåtgärder med ny odlingsteknik : miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem : resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1999-2002
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2003
Number:71
Number of Pages:28
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:kväve, gödsel, utlakning, växtnäringsläckage, avrinning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-239
ID Code:5360
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:21 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits