Home About Browse Search
Svenska


Höstrapsetablering med myllningsteknik och direktsådd

Pettersson, Erik (2009). Höstrapsetablering med myllningsteknik och direktsådd. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 60
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Arbetet är en studie av höstrapsetablering med direktsådd och myllning av kultivator med frösålåda och är gjort i samarbete med Väderstad-Verken AB. I detta examensarbete har jag följt en försöksserie (R2-4143) där jag jämfört olika etableringsmetoder för höstraps. De metoder som studerats är plöjning med konventionell sådd, grund bearbetning och sådd, sådd med TopDown med frösålåda samt direktsådd med och utan förredskap. Försöksplatserna har legat i Skåne, Uppland och Östergötland. Jag har utfört fältmätningar från sådd till invintring. Jag har också intervjuat odlare som har sått med kultivator med påmonterad frösålåda för att se vad de tycker om metoden och hur mycket den skiljer från deras tidigare etableringsmetod. Sommaren 2008 var mycket torr och avlöstes av regn på hösten vilket gjorde att rapsfröet grodde lätt på de flesta platser i Sverige. På vissa platser kom det så stora mängder att rapssådden inte kunde genomföras. Etableringen i försöksserien R2-4143 blev överlag jämn och det som påverkade uppkomsten var halminblandningen i kombination med fröets kontakt med finjord. Plantuppkomsten på försöksplatserna har överlag varit god. Plöjda led och led som kultiverats med TopDown biodrill (frösålåda) har i medeltal givit en något bättre etablering sett över alla platserna. Enligt mätningarna under hösten ser det ut som att alla metoderna i försöksserie R2- 4143 kan fungera för att få ett bra bestånd. Det är svårt att utifrån ett års resultat avgöra vilken metod som ger bäst uppkomst. Det är årsmånen, typ av jord på fältet, markens fuktighet och förfrukten som bestämmer hur etableringen blir. De lantbrukare som myllat sin höstraps med kultivator, Carrier eller Seed Hawk var överlag nöjda med sin etablering. Kultivator med frösålåda är ett system som verkar fungera bra. Det som krävs är dock mer växtskydd i jämförelse med ett konventionellt system för att bli kvitt spillsäd och ogräs. TopDown fungerar bra på de flesta jordar och har bra flexibilitet vad gäller väderlek då det går att köra. TopDown med biodrill verkar vara ett system som fungerar bra och där lantbrukarna är nöjda med resultatet av sådden

Authors/Creators:Pettersson, Erik
Title:Höstrapsetablering med myllningsteknik och direktsådd
Series Name/Journal:Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
Year of publishing :2009
Number:60
Number of Pages:48
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1102-6995
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Keywords:jordbearbetning, höstrapsetablering, direktsådd, myllningsteknik, fältförsök, konventionell bearbetning, uppkomst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-826
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-826
ID Code:5376
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:14 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits