Home About Browse Search
Svenska


Bakgrundsbelastning av fosforförluster från åkermark till vatten. - Odlingsåtgärders inverkan på fosforläckage från observationsfält

Ulén, Barbro (2004). Bakgrundsbelastning av fosforförluster från åkermark till vatten. - Odlingsåtgärders inverkan på fosforläckage från observationsfält. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 79
[Report]

[img] PDF
595kB

Abstract

Vid beräkning av belastningskällfördelningen av fosfor (P) från diffusa utsläpp till sjöar och havsbassänger vill man relatera förlusterna till någon form av bakgrundsbelastning (ursprungsbelastning). Härigenom kan man beräkna hur mycket av förlusterna som beror på de mänskliga aktiviteterna; det antropogena bidraget. För jordbruksmarken är det önskvärt att skilja på att man dels har en förhöjning av förlusterna till en viss nivå i och med att man använder marken till livsmedelsproduktion (odlingsbakgrunden) och att man därtill från en ytterligare förhöjning om man använder olämpliga metoder vid brukningen. Den senare förhöjningen kan t.ex. bero på att man packat jorden, utarmat den på organiska ämnen som skulle kunna ha kittat ihop markpartiklarna eller att man slitit sönder jordaggregaten vid bearbetningen. En sådan förhöjd odlingsbakgrund kan man dock inte beräkna med dagens kunskap. Bakgrundsbelastningen var också utgångspunkten för att ta fram jämförande värden (jämförtal) av bl a fosfor i sjöar och vattendrag i "Bedömningsgrunder för miljökvalitet - sjöar och vattendrag" (Naturvårdsverket, 1999a och b). Uppskattning av bakgrundshalter fick förnyad aktualitet vid beräkningen av bruttotransporten av fosfor till Österjön för år 1999 (Brandt & Ejhed, 2002) i utredningen "Transport, Retention och Källfördelning - TRK".

Authors/Creators:Ulén, Barbro
Title:Bakgrundsbelastning av fosforförluster från åkermark till vatten. - Odlingsåtgärders inverkan på fosforläckage från observationsfält
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2004
Number:79
Number of Pages:36
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:fosfor, åkermark, utlakning, läckage, vatten, transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-279
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-279
ID Code:5379
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:07 Dec 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits