Home About Browse Search
Svenska


Typområden på jordbruksmark i Östergötland

utvärdering av undersökningar utförda 1988-2007

Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Kynkäänniemi, Pia (2008). Typområden på jordbruksmark i Östergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 105
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Inom miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark har tre små jordbruksdominerade avrinningsområden i Östergötland undersökts för sambandet mellan odling och växtnäringsförluster till vatten. Undersökningarna startade 1988 i samtliga tre typområden. Lantbrukarna i typområdena har intervjuats om odlingen på sina fält för ett antal år och utflödet av näringsämnen har mätts i bäcken. Typområdena ligger i Götalands norra slättbygder utgör exempel på hur jordbruket bedrivs i denna region. Typområdena är mer inriktade mot spannmålsproduktion än genomsnittet för regionen. Förlusterna av kväve varierade mellan 530 och 1620 kg/km2. Störst var de i typområde E21 med lättlera som dominerande jordart och minst i typområde E24 där styv lera är den dominerande jordarten. Förlusterna av fosfor var däremot störst (39.3 kg/km2) i typområde E24 och minst (12.4 kg/km2) i E21. I undersökningsperioden (1988-2007) har endast mindre förändringar i odlingen skett. I flödesnormaliserade transporter av kväve och fosfor kunde signifikant trend inte fastställas för något av typområdena.

Authors/Creators:Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Kynkäänniemi, Pia
Title:Typområden på jordbruksmark i Östergötland
Subtitle:utvärdering av undersökningar utförda 1988-2007
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2008
Number:105
Number of Pages:26
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:jordbruksmark, växtnäringsläckage, förluster, fosfor, kväve, avrinning, utlakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-254
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-254
ID Code:5403
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:26 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits