Home About Browse Search
Svenska


Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2008/2009

årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark

Torstensson, Gunnar and Johansson, Göran (2010). Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2008/2009. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 119
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Inom programmet Observationsfält på åkermark undersöks avrinning, växtnäringsutlakning och odlingsåtgärder på ett antal fält (13 st) som ingår i lantbrukarens normala drift. Programmet ingår i den nationella miljöövervakningen på Jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet, och med SLU som ansvarig utförare. I denna rapport redovisas resultat för det agrohydrologiska året 2008/2009. Rapporten redovisar bl.a. flödesvägda årsmedelhalter, transporter och avrinning för varje fält, medan klimatet redovisas översiktligt för olika delar av Sverige. Under det agrohydrologiska året 2008/2009 var årsnederbörden större än normalt i de flesta områden. Augusti var den nederbördsrikaste månaden och april den torraste månaden i de flesta områden. Trots den rikliga årsnederbörden blev årsavrinningen i de flesta lägre än normalt, beroende på att den extra nederbörden föll under årstider med hög avdunstning. På de flesta håll var avrinningen störst under senhösten. Relativt låga kvävehalter i kombination med måttlig avrinning gjorde att kvävetransporterna i de flesta fall var mindre än flerårsmedelvärdet. På fälten i O, D och AC län var fosforhalterna något högre än normal, vilket också ledde till högre fosfortransport. På övriga fält var fosfortransporten lägre än eller jämförbar med flerårsmedelvärdena.

Authors/Creators:Torstensson, Gunnar and Johansson, Göran
Title:Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2008/2009
Subtitle:årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2010
Number:119
Number of Pages:22
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:växtnäringsläckage, utlakning, kväve, fosfor, jordbruksmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-246
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-246
ID Code:5415
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits