Home About Browse Search
Svenska


Skorpbildning på struktursvaga jordar vid olika bevattningsintensitet och droppstorlek

Persson, Ragnar (1977). Skorpbildning på struktursvaga jordar vid olika bevattningsintensitet och droppstorlek. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 103
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Igenslamning och skorpbildning, orsakad av kraftigt regn eller bevattning med stora droppar på struktursvaga jordar, t.ex. lätt- och lätta mellanleror, mo- och mjälajordar, och därpå följd upptorkning kan resultera i försämrad plantetablering, om igenslamningen sker före grödans uppkomst. Litteraturöversikten behandlar mekanismerna och orsakerna till igenslamning och skorpbildning, liksom effekterna på mark och gröda. Enkla metoder för mätning av droppstorlek beskrivs. I ett modellförsök bevattnades sex strukturkänsliga jordar vid tre olika tidpunkter efter sådd, med "små" och ”stora” droppar och med bevattnings- intensiteterna 5, 10 och 20 mm/h. Undersökningens syfte var att orientera om effekterna på mark och gröda av "omild" bevattning, samt att orientera om olika metoder för att mäta skorphållfasthet och droppstorlek. Resultaten visar att den tidigaste bevattningstidpunkten, omedelbart efter sådd, orsakade den kraftigaste igenslamningen och efter upptorkning den hårdaste skorpan. Igenslamning på ett tidigt stadium ledde också till sämre plantuppkomst. Bevattning med stora droppar orsakade en kraftigare igenslamning, hårdare skorpa och betydligt sämre plantuppkomst än bevattning med små droppar. Bevattning med olika intensitet gav ej lika klara tendenser som bevattning med olika droppstorlek. 20 mm/h och 10 mm/h orsakade kraftigare igenslamning och hårdare skorpa än 5 mm/h. Plantuppkomsten blev emellertid sämst efter bevattning med 5 mm/h. De sex, olika jordarna blev samtliga mer eller mindre igenslammade även för den mildaste behand1ingen. En något mullhaltig mjälig lättlera från Kåkindsområdet i Västergötland drabbades värst av skorpbildning och försämrad uppkomst. Den lättaste av de ingående jordarna, en lerig mo från Östergötland klarade sig bäst undan skorpbildning och hade också den bästa plantuppkomsten.

Authors/Creators:Persson, Ragnar
Title:Skorpbildning på struktursvaga jordar vid olika bevattningsintensitet och droppstorlek
Series Name/Journal:Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
Year of publishing :1977
Number:103
Number of Pages:40
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-7088-774-8
ISSN:0346-7694
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:bevattning, droppstorlek, igenslamning, skorpbildning, uppkomst, bevattningsintensitet, strukturkänsliga jordar, plantetablering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-875
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-875
ID Code:5420
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:09 Nov 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits