Home About Browse Search
Svenska


Växtnäringsflöden och kretsloppsbaserade tekniker på Sånga-Säby

Tidåker, Pernilla (1996). Växtnäringsflöden och kretsloppsbaserade tekniker på Sånga-Säby. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet ; 4
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

På allt fler håll tas idag initiativ för att åstadkomma lokala kretslopp där växtnäring från samhället återförs till lantbruket. Ä ven på LRFs kursgård Sånga-Säby i Ekerö kommun utanför Stockholm har intresset varit stort för att kretsloppsanpassa verksamheten. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och hinder för ett lokalt baserat kretslopp inom området Sånga-Säby. Området avser här kursgården, det närliggande lantbruket och bostadshus i anslutning till kursgården. Som underlag för det fortsatta arbetet analyserades växtnäringsflödena på området. Eftersom lantbruket håller på att lägga om till ekologisk produktion, gjordes växtnäringsbalanser både för den konventionella driften och en ekologisk drift. Med växtnäringsflöden som bakgrund gjordes sedan fyra olika scenarier över möjligheter till ökad återförsel av växtnäring och organiskt material. I de olika scenarierna behandlades bland annat följande: -kompostering av köksavfall -slam från reningsverk -humanurin vid urinsortering -våtkomposterat organiskt material Med våtkompostering avses en metod som möjliggör kompostering av organiskt material med låg torrsubstanshalt. Detta sker genom luftning av materialet i en sluten behållare. Härigenom uppnås en god hygienisering genom den kraftiga värmeutvecklingen som är resultatet av nedbrytningen. Av de olika förslagen visade sig våtkompostering vara den ur växtnäringssynpunkt bästa lösningen för Sånga-Säby. I förslaget ingår bland annat att köksavfall, slam, svartvatten, latrin och flytgödsel samkomposteras. Förslaget ger även möjlighet att öka graden av återförsel med tiden, genom att toaletternas svartvatten omhändertas utan föregående behandling i reningsverket.

Authors/Creators:Tidåker, Pernilla
Title:Växtnäringsflöden och kretsloppsbaserade tekniker på Sånga-Säby
Series Name/Journal:Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet
Year of publishing :1996
Number:4
Number of Pages:80
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7207
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:lokala kretslopp, växtnäring, lantbruket, växtnäringsflöden, kompostering, slam, urin, våtkompostering, Sånga-Säby
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-880
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-880
ID Code:5426
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:09 Nov 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits