Home About Browse Search
Svenska


Mjuka golv i grisningsboxar

Rantzer, Dan and Botermans, Jos and Andersson, Mats and Olsson, Anne-Charlotte (2010). Mjuka golv i grisningsboxar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:15
[Factsheet]

[img] PDF
236kB

Abstract

Problem med hälta, klövskador och klövinfektioner är mycket vanligt förekommande inom grisproduktionen både hos unga och äldre djur. I samband med att besättningarna blir större och kraven på att arbetseffektiviteten ökar blir också mängden halm som används i grisproduktionen mer begränsad. Detta ställer ännu större krav på utformningen hos boxarnas betong- och spaltytor så att dessa inte orsakar skador hos smågrisar och suggor. Ofta är betonggolven i grisningsboxarna för hårda och har en alltför stor avrivande effekt. Detta resulterar i klöv- och benskador hos smågrisarna samt bl.a. skuldersår och spenskador hos suggorna. Skadorna på smågrisarna i form av hårlösa partier, avnötningar och sår eller inflammationer i huden bedöms huvudsakligen vara en effekt av grisarnas aktivitet i samband med digivningen. Denna typ av skador anses också till övervägande delen bero på det fasta betonggolvet i grisningsboxen och inte så mycket av grisningsboxens spaltyta. Förutom att klöv- och benskador är ett välfärdsproblem medför skadorna ofta också ett behov av användning av antibiotika. Antibiotikabehandling innebär kostnader både i form av preparat och arbetstid samt är negativt ur resistenssynpunkt.

Authors/Creators:Rantzer, Dan and Botermans, Jos and Andersson, Mats and Olsson, Anne-Charlotte
Title:Mjuka golv i grisningsboxar
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2010
Number:2010:15
Number of Pages:2
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Lantbrukets byggnadsteknik
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal nutrition and management
Keywords:grisar, grisningsbox, golv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-163
ID Code:5430
Department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Deposited By: Dan Rantzer
Deposited On:28 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:31 Mar 2015 12:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits