Home About Browse Search
Svenska


Fröodling av rajsvingel och rörsvingel

tillväxtreglering, kvävegödsling och skördeteknik

Andersson, Allan and Rahbek Pedersen, Thorsten (2010). Fröodling av rajsvingel och rörsvingel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:12
[Factsheet]

[img] PDF
484kB

Abstract

Rajsvingel och rörsvingel är arter som har fått stor användning i vallfröblandningar för slåttervallar. Rajsvingel är en korsning mellan rajgräs och svingel som sedan 1990-talet har fått ökad odling i stora delar av Europa. Sorten Hykor är en korsning mellan rörsvingel och italienskt rajgräs och är den mest utbredda sorten av rajsvingel i Sverige för tillfället. Rörsvingel är en gammal foderväxt som har börjat odlas igen i Sverige de senaste åren. År 2009 odlades endast sorten Swaj i Sverige. Raj- och rörsvingel förväntas ersätta ängssvingel i vallfröblandningar i Sverige beroende på arternas höga avkastning och återväxtförmåga i slåttervallar. Kunskapen om vallfröodling av raj- och rörsvingel i Sverige ökar och bygger på tidigare erfarenheter men behöver utvecklas ytterligare. I detta faktablad redovisas försök från 2008 och 2009 om vallfröodling av rajsvingel och rörsvingel. Tillväxtreglering, kvävegödsling i kombination med tillväxtreglering och skördeteknik undersöktes. En tillväxtreglering med Moddus eller Moddus + CCC på våren under stråskjutningen kan öka avkastningen. Rekommendationen är att genomföra en tidig tillväxtreglering i strå- skjutningens början i en gröda med god tillväxt. Om grödan är stressad på grund torka, kyla med mera kan man avvakta med behandlingen till senast i begynnande axgång. Kvävegödsling på våren ökar avkastningen och lämplig giva beror på odlad sort. Kvävegödsling i kombination med tillväxtreglering ökaravkastningen ytterligare. Försöken med skördeteknikvisar att rajsvingel bör strängläggas med en rapshuggare medan skördetekniken inte har lika stor betydelse i rörsvingel.

Authors/Creators:Andersson, Allan and Rahbek Pedersen, Thorsten
Title:Fröodling av rajsvingel och rörsvingel
Subtitle:tillväxtreglering, kvävegödsling och skördeteknik
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2010
Number:2010:12
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Keywords:fröodling, skördeteknik, rajsvingel, rörsvingel, tillväxtreglering, kvävegödsling, skördeteknik, Festuca arundinacaea, Festulolium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-169
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-169
ID Code:5490
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Allan Andersson
Deposited On:12 Nov 2010 00:00
Metadata Last Modified:30 Mar 2015 10:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits