Home About Browse Search
Svenska


Metodik för att mäta avsättning av sprutvätska på golv i växthus

Svensson, Sven Axel and Löfkvist, Klara and Hansson, Torbjörn (2010). Metodik för att mäta avsättning av sprutvätska på golv i växthus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Växthusens miljöpåverkande roll, vad gäller kemiska bekämpningsmedel, har kommit i rampljuset under den senaste tiden. Storleken på det eventuella läckaget samt läckagevägar har diskuterats. En viktig baskunskap är hur mycket av sprutvätskan som hamnar på golvet. Det har hittills inte funnits någon etablerad metod för att mäta detta. Syftet med detta projekt har varit att utveckla en sådan metod och ett sådant förfarande. Den föreslagna metoden bygger på att helt normala bladgödslingsämnen (metallföreningar innehållande zink, koppar, magnesium, mangan, etc) tillsätts som spårämnen till sprutvätskan med eller utan bekämpningsmedel, före sprutning. Sprutvätskan samlas upp på uppfångningsramar med plastfolie, som tvättas av. Tvättvätskan analyseras med hjälp av en relativt billig standard vattenanalys. Med de förutsättningar som förelåg i projektet, uppnåddes en noggrannhet på ± 1 %. Det understryks att de resultat i form av värden på golvavsättning som redovisas har speciella experimentella förutsättningar och inte kan användas som utgångspunkt för regelverk och liknande. Användning av traditionella bladgödslingsämnen innebär att metoden kan användas i växande grödor, med minimala risker för skador eller resthalter. Metoden är främst utvecklad för krukväxtodling på bord, men hänsyn har tagits till grönsaksodlingens och golvodlingens förutsättningar. SUMMARY Concern about the influence of greenhouse pesticides on the environment has come into focus during the last years. The size and paths of possible leakages have been discussed among authorities, industry and research. A basic consideration is to know how much of the spray liquid ends up on the greenhouse floor. Until now, no established method was available to measure this. The purpose of this project was to develop such a method and procedure. The suggested method is based on using normal leaf fertilizer substances (metal compounds containing zinc, copper, magnesium, manganese, etc) as tracers. They were added to the spray liquid (with or without pesticides) before spraying. The spray liquid was collected on plastic sheets, stretched over a frame, and was then washed off. The wash liquid was analyzed with a relatively low cost, standard water analysis procedure. With the conditions used in this project, the accuracy was ± 1 %. It is underlined that obtained values of floor deposition have specific conditions and could not be used as a starting point for rules and regulations. The use of traditional fertilizers implies that the method could be used in growing crops, with minimal risks for plant damage or residues. The method was primarily developed for pot plant production on tables, but conditions for vegetable greenhouse production and floor produced pot plants were taken into account.

Authors/Creators:Svensson, Sven Axel and Löfkvist, Klara and Hansson, Torbjörn
Title:Metodik för att mäta avsättning av sprutvätska på golv i växthus
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:2010:3
Number of Pages:25
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område jordbruk - odlingssystem, teknik och produktkvalitet, SLU Alnarp
ISBN for printed version:978-91-86373-37-5
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Horticulture
Keywords:Växthus, Läckage, Bekämpningsmedel, Mätmetod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-175
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-175
ID Code:5499
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Sven Axel Svensson
Deposited On:26 Nov 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits