Home About Browse Search
Svenska


Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader

teknisk och ekonomisk förstudie

Svennerstedt, Bengt (2010). Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:33
[Factsheet]

[img] PDF
238kB

Abstract

Återvinningsföretaget Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav AB) har konstaterat att allt mindre mängder avfall deponeras och att mineralullsisolering har blivit en allt större andel av deponerade material. I detta faktablad visas resultat från ett projekt, som har syftat till att studera teknik och ekonomi för att återvinna mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader. I projektet har man praktiskt utvärderat hur det går att tillverka lösfyllnadsisolering av återvunnen isolering samt testat metodiken för att tillföra återvunnen lösull till ett vindsbjälklag. I projektet har även möjligheterna att bygga upp en marknad för avsättning av återvunnen mineralullsisolering analyserats. Projektet har visat att konceptet med att återvinna mineralull som lösullsisolering i lantbrukets ekonomibyggnader har en viss potential ur produktionsteknisk synpunkt. Marknaden för denna isolerprodukt i lantbrukets ekonomibyggnader är emellertid relativt begränsad men den kan eventuellt bli en nischprodukt för gör-det-självare inom lantbruket.

Authors/Creators:Svennerstedt, Bengt
Title:Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader
Subtitle:teknisk och ekonomisk förstudie
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :29 November 2010
Number:2010:33
Number of Pages:2
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Lantbrukets byggnadsteknik (LBT)
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > TECHNOLOGY > Materials science > Other materials science
Keywords:Återvinning, Mineralull, Lösull, Lantbrukets ekonomibyggnader
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-178
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-178
ID Code:5507
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Bengt Svennerstedt
Deposited On:01 Dec 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits