Home About Browse Search
Svenska


Fyrhjulingar och skaderisker

inventering av problem och åtgärdsstrategier

Lundqvist, Peter (2010). Fyrhjulingar och skaderisker. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Syftet med projektet var att inventera och dokumentera tillgänglig svensk och internationell kunskap gällande risker, skador och förebyggande insatser vid användning av fyrhjuliga motorcyklar. Rapporten inleds med ett avsnitt gällande definitioner av fyrhjulingar som fordon enligt svensk lagstiftning följt av ett avsnitt baserat på svensk olycksfallsstatistik gällande användning av fyrhjulingar. Enligt en rapport över dödsolyckor i Sverige omkom 39 förare och personer i samband med färd på fyrhjuling i Sverige under åren 1992-2007. I djupstudier av 19 dödsolyckor med 20 dödade fyrhjulsåkare under perioden 2001- 2008, fann man att 95 % av förarna bland de som omkommit var män. Singelolyckor stod för 85 % av dödsolyckorna och den största gruppen omkomna fanns i åldern 35 – 44 år. En genomgång av internationell forskning visade att fokus ligger på olycksfallstatistik och olika strategier för att motverka skador samt ett färre studier inriktade på vibrationer och belastningsbesvär. En hel del studier har barn i fokus då dessa utgör drygt en tredjedel av antalet dödsfall i ett internationellt perspektiv. Åtgärdsstrategierna som presenteras bygger i stor utsträckning på de klassiska strategierna: lagstiftning & regler, tekniska åtgärder samt utbildning. En åtgärd som diskuteras livligt är störtbåge på fyrhjulingar. En genomgång av den forskning som genomförts visar att det ännu inte finns någon lösning som är accepterad, testad och godkänd. Exempel på lösningar redovisas. Inom projektet har en störtbåge från Australien importerats och demonstrerats – den kommer även att testas under svenska förhållanden. Vidare kan man beakta färska resultat från USA som visar att det är 50% större risk att dö i en olycka med en fyrhjuling i jämförelse med en off-road motorcykel. Är det dags att överväga om fyrhjulingen är det bästa alternativet för transporter i ojämn terräng? Rapporten redovisar även att ett antal naturbruksgymnasier bedriver utbildning i användning av fyrhjulingar och att man är beredd att utveckla sin verksamhet med fler elever, t ex aktiva från lantbrukssektorn. Vidare redovisas exempel på samarbeten inom Sverige, t ex Fyrhjulings-OLA som leds av Trafikverket och internationella nätverk som viktiga vägar mot att finna åtgärdsstrategier mot olycksfallen med fyrhjulingar – ett internationellt problem!

Authors/Creators:Lundqvist, Peter
Title:Fyrhjulingar och skaderisker
Subtitle:inventering av problem och åtgärdsstrategier
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:2010:2
Number of Pages:32
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86373-35-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:Yes
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > MEDICINE
Obsolete subject words > TECHNOLOGY
Keywords:fyrhjuling, skaderisker, lantbruket, åtgärdsstrategier, olycksfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-183
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-183
ID Code:5539
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Peter Lundqvist
Deposited On:13 Dec 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits