Home About Browse Search
Svenska


Mikroaggregatanalysen som testmetod vid strukturkalkning

Berglund, Gösta (1977). Mikroaggregatanalysen som testmetod vid strukturkalkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 102
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Försöken, som ligger till grund för denna undersökning, har utförts på tolv olika platser i Syd- och Mellansverige. Lerhalten på respektive försöksplats har varierat mellan 20 och 64 % i matjorden. I fältförsöken prövas osläckt kalk och kalkstensmjöl givor på 0, 4, 16 och 40 ton CaO/ha. I laboratoriearbetena ingår ovan nämnda mängder omräknade för att svara mot provens storlek, men där prövas dessutom tillsatser på 5 % CaO av jordvikten, vilket skulle motsvara en fältgiva av ca 135 ton CaO/ha. En inblandning av 5 % CaO är vanlig vid stabilisering för vägbyggnadsändamål. Resultat från fältförsöken kompletterade med speciella laboratorieundersökningar har använts, för att verifiera en metod för bedömning av behovet av strukturkalkning. Så som provberedning och mikroaggregatanalys utföres i detta sammanhang, kallar vi det strukturtest. Resultaten från strukturtestet har jämförts med andra mått på strukturtillståndet i motsvarande kalk-jordblandningar. Dessa har varit bedömningar av traktorbärighet,brotthållfasthet, dragmotstånd direkt i fältförsöken och mikroaggregatanalys av jord uttagen i fältförsökens olika kalkled. Här skall anmärkas, att kontrollbestämningarna, som är underlägsna mikroaggregatanalysen i precision ofta ger mätvärden med stor spridning. Den jord, som användes i strukturtestet, blandas med kalk på laboratoriet, varvid man får en mycket homogen blandning, som sen förvaras under kontrollerade betingelser. I strukturtestet förflyter endast en vecka mellan inblandningen av kalken och utförandet av mikroaggregatanalysen. den mån man prövar strukturmedel , som har långsam verkan, bör man utsträcka tiden mellan inblandningen och analysen till vad man finner rimligt. För material, som man har begränsad erfarenhet av, göres flera analyser med lämpliga tidsintervall. Omdömet om strukturtestet är, att det är väl användbart som metod, för att bedöma om tillförsel av kalk kommer att påverka jordstrukturen. Med hjälp av strukturtestet kan man också bestämma, hur verksamt ett kalkningsmedel är jämfört med den osläckta kalken.

Authors/Creators:Berglund, Gösta
Title:Mikroaggregatanalysen som testmetod vid strukturkalkning
Series Name/Journal:Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
Year of publishing :1977
Number:102
Number of Pages:120
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik
ISBN for printed version:91-7088-673-3
ISSN:0346-7694
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:strukturkalkning, fältförsök, laborationsförsök, aggregatstabilitet, strukturtest
ID Code:5616
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:23 Feb 2011 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits