Home About Browse Search
Svenska


Balansen kalcium – magnesium i marken och skalkvalitet hos potatis

Mattsson, Lennart (2008). Balansen kalcium – magnesium i marken och skalkvalitet hos potatis. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 217
[Report]

[img] PDF
218kB

Abstract

ENGLISH In four field-experiments it was investigated how the balance between AL-soluble Ca and Mg in soil affected potato skin quality, cv. Sava. Also the effects of AL-soluble Ca alone were investigated. Experiments were conducted for two years at four Swedish sites in the counties of Västerbotten, Dalarna, Halland and Skåne. The Ca/Mg-ratio was divided into three classes <10, 10-20 and >20. Ca-AL values were grouped in five classes ≤48, 48-75, 75-100, 100-125 och >125. The frequency of skin rupture increased with increasing Ca/Mg. This effect was statistically significant. Skin reformation on the other hand decreased. A clear but not significant increase of potato scab was also observed with increasing Ca/Mg-ratios. Internal as well as skin discoloration appeared to be most frequent for ra-tios between 10-20. Impacts of soil Ca content were more evident than those of the Ca/Mg-ratio. Po-tato scab increased when the Ca content went up while internal discoloration and skin discoloration and skin reformation decreased. The most frequent appearance of skin rupture was observed for Ca soil concentrations between 75-100 mg 100-1 g soil. The changes of internal discoloration, skin reformation and skin rupture with Ca changes were all statisically significant. For a proper and sufficient production of potato with minimized risks for im-paired skin quality the Ca/Mg-ratio should be either <10 or >20. SVENSKA I fyra fältförsök undersöktes hur balansen AL-lösligt Ca/Mg i marken påverkade skalkvaliteten hos potatis, sort Sava. Även effekten av enbart Ca-AL undersöktes. Försöken utfördes två år i rad med ett försök vardera i Västerbotten, Dalarna, Halland och Skåne. Kvoten Ca/Mg grupperades i klasserna <10, 10-20 och >20. Halten Ca-AL grupperades i fem klasser ≤48, 48-75, 75-100, 100-125 och >125. Förekomst av skalbristning hos knölar ökade statistiskt säkert vid stigande Ca/Mg-kvot medan skalåterbildningen samtidigt avtog. En tydlig men inte sta-tiskt säker ökning av skorvangrepp observerades också när Ca/Mg ökade. Inre och yttre missfärgning tenderade att vara mest frekvent vid kvoter mellan 10 och 20. Förändringar i Ca-halten hade större betydelse än kvoten Ca/Mg. Skorvangreppen ökade med stigande Ca-halt i marken, medan inre och yttre skalmissfärgning och skalåterbildning avtog. Störst förekomst av skalbristning observerades för Ca-halter mellan 75-100. Förändringarna i inre missfärgning, skalåterbildning och skalbristning var alla statistiskt säkra. För en säker produktion av potatis med minimerad risk för försämrad skalkvalitet bör kvoten Ca/Mg vara <10 eller > 20.

Authors/Creators:Mattsson, Lennart
Title:Balansen kalcium – magnesium i marken och skalkvalitet hos potatis
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
Year of publishing :2008
Number:217
Number of Pages:23
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISSN:0348-3541
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science > Soil chemistry
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Keywords:Ca-AL, Mg-AL, fältförsök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-992
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-992
ID Code:5766
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Lennart Mattsson
Deposited On:28 Feb 2011 00:00
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits