Home About Browse Search
Svenska


Studies on the accessibility of forest and forest land in Sweden

von Segebaden, Gustaf (1969). Studies on the accessibility of forest and forest land in Sweden. Technical Report. Stockholm: (S), Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 76
[Report]

[img] PDF
3MB

Official URL: http://www-umea.slu.se/bibum/studia/

Abstract

I detta arbete sammanfattas de studier rörande skogens och skogsmarkens avsättningslägen som utförts vid skogshögskolan i samband med olika utredningsuppdrag (arbete I-V, se s. 5). Resultatet av dessa studier har, med undantag för korta sammanfattningar på engelska i de två första arbetena, tidigare endast varit tillgängligt på svenska. Den i studierna använda undersökningsmetoden innebär att riksskogstaxeringens ordinarie taxeringsmaterial kompletteras med data om provytornas belägenhet i olika avseenden. Denna komplettering sker på rummmet med hjälp av kartor. Beskrivningen av provytornas belägenhet omfattar bland annat köravstånd i terräng till bilväg och flottled samt biltransportavstånd till visst leveransställe samt till bygd. Uppgifterna kan avse skilda transport- och leveransformer samt olika utbyggnadsgrader av det permanenta vägnätet. Med utgångspunkt från det erhållna datamaterialet, som för varje provyta innehåller såväl skogliga uppgifter som belägenhetsuppgifter, är det möjligt att beskriva skogens och skogsmarkens avsättningsförhållanden på en mängd olika sätt. De beskrivningar som lämnas i arbetena I-V avser i första hand dels skogsmarkens och virkesförrådets belägenhet i förhållande till bilväg, flottled etc., dels avverknings- och transportkostnaderna för det potentiella uttaget enligt avverkningsberäkning och det faktiska uttaget enligt riksskogstaxeringens stubbinventering. Syftet med dessa beskrivningar är både att ge en allmän bild av avsättningsläget och att de skal1 kunna tjäna som underlag för vidare beräkningar. Exempel på beskrivningar och sådana frågeställningar som har belysts med hjälp av driftsekonomiska kalkyler, baserade på materialet, ges i kapitel 5. Det poängteras att värdet av dylika kalkyler kan vara relativt kortvarigt på grund av avverknings- och transportmetodernas utveckling. Därtill kommer de förändringar som kan orsakas av en förfinad kalkylteknik, bl.a. bättre kännedom om olika kostnadssamband. Kalkylerna bör därför utföras med alternativa förutsättningar och förnyas med ej alltför långa tidsmellanrum.

Authors/Creators:von Segebaden, Gustaf
Title:Studies on the accessibility of forest and forest land in Sweden
Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1969
Number:76
Number of Pages:63
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area economics > Forest mensuration
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:accessibility, terrain factors, tree factors, forest inventory
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-9-122
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-9-122
ID Code:5820
Department:(S)
Deposited By: Skogsbiblioteket Umeå
Deposited On:07 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits