Home About Browse Search
Svenska


Lokalt producerad bioenergi vid ekologisk uthållig parkskötsel

exemplet Bulltofta rekreationsområde i Malmö

Johansson, Christina (2011). Lokalt producerad bioenergi vid ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Det finns möjlighet för Bulltofta rekreationsområde att producera bioenergi motsvarande motionsanläggningens värme- och varmvattenbehov, genom småskalig förbränning. Leverans av överskottsvärme till fjärrvärmenätet ställer krav på anläggningen som temperatur, tryck och stabilitet i leveranserna. Det verkar mer vettigt att bara producera den mängd värme som används lokalt. Resterande mängd flis kan säljas till värmeverk eller användas som täckmaterial. Det finns även möjlighet att införa energigrödor på vissa ytor i rekreationsområdet. Syftet är inte främst att producera stora mängder bioenergi utan att i ett storskaligt laboratorium skapa ett visningssortiment för demonstration, kunskapsspridning och rekreation. En användning av Risebergabäcken som energiproducent kan vara möjlig då det finns teknik för småskaliga vattenkraftsanläggningar. Det skulle behövas en djupare studie kring hur mycket en sådan anläggning kan leverera, med hjälp av utvald teknik, kompletterade flödesuppgifter och uppmätt höjdskillnad i terrängen. Ett sådant projekt får dock inte komma i konflikt med pågående förstudie som drivs av VA-Syd, gällande etablering av våtmark öster om Risebergabäcken på Bulltofta rekreationsområde. Biobränslepotentialen har skattats utifrån erfarenhetsvärden och de verkligt producerade flismängderna bör mätas upp eller skattas på plats, innan en anläggning tas i drift. Bulltofta rekreationsområde är i dag 25 år och det finns fortfarande möjlighet att skapa en attraktiv park utifrån de förutsättningar som gäller i nuläget och de ursprungliga målen. Rapporten presenterar förslag till åtgärder utifrån dagens förutsättningar.

Authors/Creators:Johansson, Christina
Title:Lokalt producerad bioenergi vid ekologisk uthållig parkskötsel
Subtitle:exemplet Bulltofta rekreationsområde i Malmö
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:2011:1
Number of Pages:31
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område landskapsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:ISBN 978-91-86373-52-8
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > TECHNOLOGY > Bioengineering > Biochemical process engineering
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Keywords:miljö, park, skötsel, grönyteskötsel, bioenergi, biobränsle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-199
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-199
ID Code:5849
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Håkan Schroeder
Deposited On:14 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits