Home About Browse Search
Svenska


Luftföroreningars inverkan på epifytfloran hos barrträd i Stockholmsområdet

Lundström, Hans (1968). Luftföroreningars inverkan på epifytfloran hos barrträd i Stockholmsområdet. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 56
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Linne uppmärksammade redan år 1734 hur vegetationen skadades av luftföroreningar "stadig rök" vid Falu koppargruva. Att lavarna var mycket känsliga for luftföroreningar beskrevs först av Nylander från Paris år 1866. Sedan dess har en lång rad av forskare studerat detta problem, och även sökt utreda vad en stads speciella klimat kan betyda for lavvegetationen. Eftersom ingen del av undersökningsområdet torde ha ett klimat som avviker från områdets i sin helhet dvs. det förekommer ej något "stadsklimat", för luftföroreningarna helt anses vara skuld till den påverkade och skadade lavvegetationen. Det ar ej fullt klarlagt, vilka ämnen i den förorenade luften, som är mest skadliga. B1. a. beror det på i vilka koncentrationer de giftiga ömnena förekommer. Luftens SO2-halt har, vilket redan nämnts i inledningen, visat sig förstöra klorofyll a i gonidieskiktet i lavbålen. Skadan visade sig bli större ju högre luftfuktigheten var. Sauberer anser att svavelhaltiga gaser är de giftigaste luftföroreningarna. Då SO2-koncentrationen i luften i Stockholm är mycket hög under den kalla årstiden (eldningssasongen) får SO2 anses vara ett av de starkaste gifterna i luften för lavarna där, något som i allra högsta grad gäller när fossila bränslen förbrännes. P. W. Zimmerman sätter SO2 först på 3:e plats över de vanligaste luftföroreningarna som skadat växter.Ordningsföljden vid samma koncentration anger han så HF, HC1, SO2, NH2, H2S. "Även vissa andra gaser som de omättade kolvätena etylen och acetylen är starkt giftiga for växter." WEDIN (1960: 34). Detta gäller växter i allmanhet. Lavarna är dock obestridligen känsligare än flertalet högre växter. Stoftpartiklarna (bl. a. i form av sot frin förbränning) i luften har också en avgörande betydelse vid luftens nedsmutsning. Då lavbålen täcks av stoftpartiklar förhindras fotosyntesen.

Authors/Creators:Lundström, Hans
Title:Luftföroreningars inverkan på epifytfloran hos barrträd i Stockholmsområdet
Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1968
Number:56
Number of Pages:55
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Keywords:luftföroreningar, epifytfloran, Stockholm, Picea abies, Pinus silvestris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-9-142
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-9-142
ID Code:5850
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Skogsbiblioteket Umeå
Deposited On:11 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:17 Dec 2015 14:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits