Home About Browse Search
Svenska


Ekologisk uthållig parkskötsel

ett fullskaleexperiment i Bulltoftaparken, Malmö

Johansson, Christina and Persson, Jesper and Schroeder, Håkan and Gunnarsson, Allan and Hammer, Mårten and Gyllin, Mats (2011). Ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:2
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Skötseln av tätorternas grönområden medför olika typer av negativ miljöbelastning och det är viktigt att landskapssektorn är en förebild i utvecklingen av miljöanpassad teknik och metoder. Malmö Gatukontor har tagit initiativ till ett FoU projekt med inriktning mot ekologisk parkskötsel och valt att arbeta med Bulltofta rekreationsområde som ett fullskalelaboratorium. I projektet vill man testa gränserna för ekologisk skötsel genom att utveckla och utvärdera olika skötsel- och förvaltningskoncept. Begreppet den ”skuldfria parken” har myntats som ett utryck för en park där användning kan ske med ett rent miljösamvete. En intressant tanke är om man lyckas relatera skötselns miljöbelastning till utbytet av parken och på så sätt skapa ett incitament för både en minskning av miljöbelastningen och ökat utbyte. Idén bakom detta projekt var att sammanställa kunskap om känd teknik för miljöanpassning av parkskötsel och efter analys implementera de bästa lösningarna i Bulltoftaparken. Under genomförandet av projektet har det visat sig att det råder stor brist på praktiska förebilder vilket har påverkat projektets genomförande. För tillfället är användning av hästdriven cylindergräsklippare, betesdjur och omläggning av kortklippta gräsytor till ängsytor med en slåtter per säsong, de tekniker som finns tillgängliga för att reducera utsläpp av växthusgaser från skötseln av Bulltoftaparken, jämfört med traditionella metoder. Inom Malmö stad finns lokala miljömål, men dessa är svåra att tillämpa. Det finns en stor förbättringspotential i form av tydliga riktlinjer och operativa verktyg som kan användas i planering och beställning av skötsel- och underhållsinsatser. Intresseanalys kan vara ett användbart verktyg inte bara för att prioritera bland skötselalternativ utan också för att identifiera nya möjliga alternativ. Intresseanalys skulle också kunna användas som en metod för beslut om hur delområden inom Bulltoftaparken ska utvecklas. Intresseanalys blir på så sätt ett verktyg för att säkerställa att Bulltoftaparken utvecklas i en miljöanpassad riktning och med tydligt kundfokus. Denna rapport ska i första hand ses som en idé och tankeväckare för möjliga syn- och angreppssätt i det fortsatta arbetet med att utveckla koncept och teknik för en minskad miljöbelastning från förvaltningen av stadens utemiljö.

Authors/Creators:Johansson, Christina and Persson, Jesper and Schroeder, Håkan and Gunnarsson, Allan and Hammer, Mårten and Gyllin, Mats
Title:Ekologisk uthållig parkskötsel
Subtitle:ett fullskaleexperiment i Bulltoftaparken, Malmö
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:2011:2
Number of Pages:52
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område landskapsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:ISBN 978-91-86373-53-5
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Keywords:miljö, park, skötsel, utemiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-200
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-200
ID Code:5851
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Deposited By: Håkan Schroeder
Deposited On:14 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits