Home About Browse Search
Svenska


Physiology of fungi attacking birch and aspen pulpwood

Henningsson, Björn (1967). Physiology of fungi attacking birch and aspen pulpwood. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 52
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

De allmänna fysiologiska kraven hos ett antal rötsvampar, vilka under normala betingelser angriper massaved av björk och asp, har beskrivits. B1. a. har svamparnas förmåga att metaboliskt kunna tillgodogöra sig i veden förekommande kolkällor ingående undersökts. Därvid har framkommit, att med undantag för D-galaktos och D-arabinos, assimilerades dessa kolkällor utan större svårigheter. Det har också visat sig, att de undersökta björk- och aspsvamparna kunde metabolisera vissa polysaccharider, sockeralkoholer och organiska syror, vilka stundom produceras av andra vedbeboende mikrober. Eftersom den ringa kvävetillgången i ren ved anses utgöra en begränsande faktor för de vedförstörande svamparnas aktivitet, har stor vikt lagts vid en analys av formågan att tillgodogöra sig olika kväveföreningar. Med undantag för nitratkväve, som endast kunde utnyttjas av två av de testade svamparna, assimilerades med lätthet de flesta i björk- och aspved förekommande kväveföreningarna. En ökning av vedens kvävehalt genom tillsats av olika kväveföreningar resulterade endast i vissa fall i en ökad nedbrytning.

Authors/Creators:Henningsson, Björn
Title:Physiology of fungi attacking birch and aspen pulpwood
Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1967
Number:52
Number of Pages:54
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES > Biology > Organism biology > Microbiology
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Product science > Wood fibre and forest products
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Keywords:fungi, birch, aspen, pulpwood
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-9-146
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-9-146
ID Code:5856
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Skogsbiblioteket Umeå
Deposited On:14 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:17 Dec 2015 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits