Home About Browse Search
Svenska


Distribution and balance of N15 labelled fertilizer nitrogen applied to young pine trees (Pinus silvestris L.)

Björkman, Erik and Lundeberg, Göran and Nömmik, Hans (1967). Distribution and balance of N15 labelled fertilizer nitrogen applied to young pine trees (Pinus silvestris L.). Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 48
[Report]

[img] PDF
681kB

Abstract

I samband med gödsling av skog har endast mycket få undersökningar utförts rörande mängden av den tillförda växtnäringen som verkligen kommer träden tillgodo. Ännu färre är de undersökningar i vilka en uppskattning utförts av det kväve som tillgodogjorts av trädens ovanjordiska delar i procent av hela kvantiteten tillfört kväve. I den föreliggande undersökningen har genom användning av N15-märkta gödselmedel återfunnits 7 % i trädets ovanjordiska delar efter en vegetationsperiod. Den använda isotoptekniken har aven möjliggjort ett uppspårande av resten av det tillförda kvävet. Sålunda återfanns i de ovanjordiska delarna av den undersökta markvegetationen på försöksytorna - Calluna vulgaris och Vacciniuim vitis idaea - en mängd som varierade mellan 2 och 18 %. Den stora variationen i detta fall kan sannolikt hänföras till den olika täckningsgraden på försöksytorna för dessa arter. Sålunda utgjorde mängden återfunnet kväve i markvegetationen endast 2 % på provytorna med 25 % täckningsgrad och 18 % på provytorna med 55 % täckningsgrad. I rötterna av såväl träd som markvegetation återfanns 9-12 % av det tillförda märkta kvävet. Sammanlagt återfanns i vegetationen (tallen + markvegetationen + rötter) 21 % av det tillförda kvävet på provytorna med glest risvegetationstäcke och 33 % på provytorna med tätare vegetation (tabell 8). I marken återfanns på ammoniumsulfatgödslade och kalciumnitratgödslade ytor 59 resp. 56 % av det tillförda märkta kvävet efter 1 vegetationsperiod. Av detta förekom ca 30 % i förna-humusskiktet. På de ammoniumsulfatgödslade parcellerna återfanns en signifikant mängd utbytbart ammonium, utgörande ca 10 g per provyta. Av detta utgjorde dock endast 1,9 g märkt kväve, vilket kan tyda på att en icke oväsentlig utspädning av tillfört kväve har skett genom mikrobiell turn-over, en omstandighet som bör beaktas vid tolkningen av värdena for återfunnet kväve. Av den totala mängden tillfört märkt kväve kunde sålunda sammanlagt efter en vegetationsperiod på de ammoniumsulfatgödslade provytorna återfinnas 79 % samt på de kalciumnitratgödslade ytorna 90 %.

Authors/Creators:Björkman, Erik and Lundeberg, Göran and Nömmik, Hans
Title:Distribution and balance of N15 labelled fertilizer nitrogen applied to young pine trees (Pinus silvestris L.)
Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1967
Number:48
Number of Pages:23
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science > Soil chemistry
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:Pinus silvestris, nitrogen, distribution, balance, fertilizers
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-9-150
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-9-150
ID Code:5860
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Elisabeth Lissén
Deposited On:14 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:16 Dec 2015 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits