Home About Browse Search
Svenska


Om långtidsförvaring av barrskogsfrö (Pinus silvestris L., Picea abies Karst., Abies lasiocarpa Nutt.)

Huss, Einar (1967). Om långtidsförvaring av barrskogsfrö (Pinus silvestris L., Picea abies Karst., Abies lasiocarpa Nutt.). Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 46
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

I samma mån som de stora arealerna av överåriga skogar i Norrland slutavverkades framstod behovet av deras föryngring. När i början av 1940-talet en restaurering av skogarna skulle påborjas, framträdde intresset för skogsodling mycket starkt, vilket givetvis hade till följd, att fröfrågorna, särskilt fröförsörjningen blevo aktuella. Fröskördarna äro ju mycket skiftande både till kvantitet och kvalitet under olika år, framför allt i landets nordliga delar. En uppgift för forskningen blev därför att lämna praktiken kunskap om bästa sätten för förvaring av de skördar, som insamlades. År 1946 påbörjade avdelningschefen för dåvarande skogsavdelningen, professor L. TIRÉN, en undersökning över förvaring av tall- och granfrö. Resultaten skulle efter vissa år redovisas med groningsanalyser. Efter några år utvidgades försöken med bestämningar av plantvikter och med sådder på friland. Därmed kunde groningsenergien hos fröproverna med de skilda förvaringssätten studeras och en säkrare bedömning av fröets bruksvärde erhållas. Undersökningen gör dock icke anspråk på att vara uttömmande. Därtill hade bl. a. fordrats försök med flera andra förvaringsmetoder. Ändamålet var ju i forsta hand att tillgodose praktiken en enkel förvaringsmetod, med vilken fröets ursprungliga egenskaper så mycket som möjligt bibehallas ett visst antal år. I undersökningen ha använts huvudsakligen tallfrö (Pinus silvestris L.) och granfrö (Picea abies Karst.). Av vardera slaget inlades till forvaring 92 respektive 56 frösorter av olika årgångar och från skilda orter i hela landet. Mer än 2100 groningsanalyser ha utförts och 422 sådder anlades på friland. Över 1000 förvaringskärl åtgingo. Materialet har använts även till andra undersökningar. Ett separat förvaringsförsök med frö av Abies lasiocarpa redovisas särskilt.

Authors/Creators:Huss, Einar
Title:Om långtidsförvaring av barrskogsfrö (Pinus silvestris L., Picea abies Karst., Abies lasiocarpa Nutt.)
Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1967
Number:46
Number of Pages:59
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:Pinus silvestris, Picea abies, långtidsförvaring, barrskogsfrö, föryngring, skogsodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-9-152
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-9-152
ID Code:5862
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Elisabeth Lissén
Deposited On:14 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:17 Dec 2015 12:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits