Home About Browse Search
Svenska


Seed sterility and disturbances in embryogeny in conifers with particular reference to seed testing and tree breeding in Pinaceae

Dogra, Prem Dutt (1967). Seed sterility and disturbances in embryogeny in conifers with particular reference to seed testing and tree breeding in Pinaceae. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 45
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

En generell översikt av embryoutvecklingen hos Pinaceae har utarbetats för användning inom den skogliga växtförädlingen. Den använda terminologien har i görligaste mån anpassats för samtliga barrträd. De störningar som uppträder i tidiga och sena embryostadier hos olika barrträdsarter från Indien och Sverige har underkastats en jämförande analys. Med hjälp av radiografisk metodik (röntgenfotografering) urskiljes hos de svenska barrträden generellt fem fröklasser (0-IV). Den embryologiska detaljgranskningen visar att en dylik radiografisli analys otvivelaktigt är värdefull. Radiografin ar den enda hittills utarbetade metodik som med ett minimum av tid och arbete och utan skador på materialet ger fullt tillförlitliga numeriska data rörande fröutvecklingen. Den bör emellertid kompletteras med mikroskopiska studier. Föreliggande avhandling vill visa att båda metoderna, dvs. såväl embryologiska undersökningar som avancerad radiografi, med fördel kan kombineras och ge resultat av värde i skogsträdens frökontroll och växtförädling.

Authors/Creators:Dogra, Prem Dutt
Title:Seed sterility and disturbances in embryogeny in conifers with particular reference to seed testing and tree breeding in Pinaceae
Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1967
Number:45
Number of Pages:97
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant breeding
Keywords:conifers, embryogeny, forest genetics, seed sterility, seed testing, tree breeding, x-ray
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-9-153
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-9-153
ID Code:5863
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Elisabeth Lissén
Deposited On:15 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:16 Dec 2015 13:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits