Home About Browse Search
Svenska


The phytotron in Stockholm

von Wettstein, Diter (1967). The phytotron in Stockholm. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 44
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

En beskrivning lämnas av fytotronanläggningens olika utrymmen och dess utrustning. Sedan redogöres för resultat erhållna i den första försöksserien. Fytotronen med dess klimatiserade växthus och klimatrum innehåller 195 m2 odlingsareal med fullt kontrollerade miljöbetingelser. 1300 m2 upptagas av maskineri till klimatisering, av belysningsanordningar, av kontrollerande och regulerande organ samt av planterings- och laboratorieutrymmen. Termoperioder mellan + 40°C och 0°C kan användas i klimatutrymmena och temperaturer till -25°C kan erhållas i frysrummet. Valfria fotoperioder med lysintensiteter upp till 40.000 lux kan köras automatiskt. Speciellt noggrann fuktighetskontroll kan uppnås i ett av rummen. Flera skogsträdsarter, jordbruks- och trädgårdsväxter samt vilda växter har odlats framgångsrikt i fytotronen, varvid både kort- och långdagsbetingelser har studerats. Olika lysrörstyper har jämförts under identiska foto- och termoperiodiska betingelser. Tydliga skillnader mellan sydliga och nordliga raser av gran och tall har kunnat fastställas, när dessa odlades under långdags- och kortdagsbetingelser.

Authors/Creators:von Wettstein, Diter
Title:The phytotron in Stockholm
Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1967
Number:44
Number of Pages:23
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant breeding
Keywords:phytotron, Royal college of forestry, Stockholm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-9-154
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-9-154
ID Code:5864
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Elisabeth Lissén
Deposited On:15 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:17 Dec 2015 14:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits