Home About Browse Search
Svenska


The identification of the mycelia of wood-decay fungi by their oxidation reactions with phenolic compounds

Käärik, Aino (1965). The identification of the mycelia of wood-decay fungi by their oxidation reactions with phenolic compounds. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 31
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

1. For purposes of identification of fungus rnycelia the production of
Iaccase and tyrosinase type enzymes in the mycelia of decay fungi
is estimated by using several phenolic conlpounds in a droptest.
2. The influence of some factors, as pH, temperature, age of the inycelium
and intraspecific variations on the results is shown.
3. On the basis of their production or not of laccase and tyrosinase
the mycelia are divided into four groups: 1) producing neither
laccase nor tyrosinase, 2) producing only tyrosinase, 3) producing
only laccase, 4) producing both laccase and tyrosinase. On the basis
of the intensity of the reactions and taking into account the specific
reactions with some substances these groups may be subdivided
into smaller ones.
4. The results are commented and compared with results obtained by
other authors with different methods.
5. The occurrence and characteristics of laccase and tposinase and
their possible role in metabolism, especially in lignin degradation,
and their action on other phenolic substances is briefly discussed.

Authors/Creators:Käärik, Aino
Title:The identification of the mycelia of wood-decay fungi by their oxidation reactions with phenolic compounds
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

För att underlätta identifiering av rotsvampsmycel har förekomst av olika enzymer av fenoloxidas- och polyfenoloxidas-typ undersökts. En enkel metod, genom användning av s.k. "dropp-test" har utarbetats för att visa förekomsten av enzymer av laccas- och tyrosinas-typ i mycel och substrat. Produktion av dessa olika enzymer kan anses som karakteristisk för arten, fastän några arter visade varierande resultat. Sammanlagt har 587 svampstammar, representerande 173 arter hörande till Agaricaceae, Corticiaceae, Stereaceae och Polyporaceae undersökts. Av några svampar undersöktes 10 till 25 stammar. Svamparna odlades på maltagar i petri skålar och till utvuxna kulturer applicerades droppar av fenoler och fenol-liknande substanser i alkohollösning. Förekomst av de olika enzymerna påvisades genom oxidationsreaktioner med vissa substanser. Faktorer som kan påverka resultat, som temperatur, substratets pH, mycelets ålder och variation mellan olika stammar av samma art undersöktes. Om mycel av en viss ålder, vid standard temperatur och på standard medium testas, är resultat reproducerbara och karakteristiska för samma stam resp. art av rötsvamp. Efter förekomst av enzymer av laccas- och tyrosinas-typ kan rötsvainpsmycel indelas i fyra stora grupper: 1) mycel som producerar varken laccas eller tyrosinas, 2 ) mycel som producerar endast tyrosinas, 3 ) mycel som producerar endast laccas och 4) mycel som producerar både laccas och tyrosinas. Eftersom vissa svampar visar individuella skillnader i sin realitionsförmåga mot de olika substanserna som oxideras av dessa enzymer, kan dessa fyra stora grupper eventuellt indelas i mindre eller enstaka mycel kan karakteriseras genom sina typiska reaktioner. Resultat av föreliggande arbete och dessa av andra autorer med andra metoder jämföres och diskuteras. Forekomst av laccas och tyrosinas i svampar, deras egenskaper, deras roll i metabolism, särskilt i nerbrytning av lignin och deras inverkan på andra fenol-liknande substanser diskuteras kort.

Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1965
Number:31
Number of Pages:80
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Keywords:mycelia, fungi, phenolic compounds
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-16
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-16
ID Code:5878
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Elisabeth Lissén
Deposited On:21 Mar 2011 00:00
Metadata Last Modified:16 Dec 2015 12:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits