Home About Browse Search
Svenska


Djuromsorg och djurmisshandel 1860 - 1925

synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle

Cserhalmi, Niklas (2004). Djuromsorg och djurmisshandel 1860 - 1925. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 498
ISBN 91-7844-668-6
[Doctoral thesis]

[img] PDF
3MB

Abstract

Kort sammanfattning Avhandlingen tar sin utgångspunkt i nutiden och visar på två olika föreställningar om djurskötsel i förfluten tid. Samhällsdebattörer som Peter Singer, Astrid Lindgren och Marit Paulsen menar att djur levde goda liv på landsbygden ”förr i tiden.” Medan den anglosaxiska forskningen med Keith Thomas som ledande gestalt, tvärtom hävdar att landsbygdens människor behandlade djur grymt och att empati med djur är ett borgerligt urbant fenomen som spridits från eliten till de lägre klasserna på landsbygden. För att undersöka dessa föreställningar har cirka 500 djurplågerimål från Malmöhus, Jönköping och Östergötlands län analyserats för tidsperioderna 1860-65 och 1920-25. Cirka 150 frågelistsvar från Nordiska museets frågelista Nm 60 Boskapsskötsel har också studerats. Utifrån dessa två huvudkällmaterial har en alternativ bild av djurskötseln i övergången mellan bonde- och industrisamhälle tecknats. Avhandlingens huvudhypotes har varit att synen på, och behandlingen av, djur har utformats i en ständigt närvarande konflikt mellan empati med djuren å ena sidan och kraven på produktion å den andra. Att människor i gemen hyste empatiska känslor för djur visas bland annat i domstolsprotokollen där män och kvinnor var beredda att gå i konflikt med djurplågare över djur som de inte hade ekonomisk eller annan vinning av. Att produktionen i vissa fall tilläts gå utöver djurens hälsa speglas i båda källmaterialen, bland annat i domstolarnas resonemang om eventuell skuldbörda för de åtalade. Med analyser av domstolsprotokoll och frågelistsvar har det varit möjligt att visa att djur hade ett egenvärde på landsbygden i södra Sverige också innan de borgerliga uppfostringskampanjerna för djurskydd påbörjades under de sista decennierna av 1800-talet.

Authors/Creators:Cserhalmi, Niklas
Title:Djuromsorg och djurmisshandel 1860 - 1925
Subtitle:synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle
Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria
Year of publishing :November 2004
Number:498
Number of Pages:368
Place of Publication:Uppsala
ISBN for printed version:91-7844-668-6
ISSN:1401-6249
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B50 History
L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:Not in use, please see Agris categories
Agrovoc terms:domestic animals, animal husbandry methods, human behaviour, aggressive behaviour, animal welfare, ethics, history, legislation, sweden
Keywords:Djursyn, djuromsorg, djurplågeri, svältfödning, djurskydd, djurlagstiftning, djurhistoria, frågelistsvar, domstolsprotokoll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-359
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-359
ID Code:699
Department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Deposited By: Niklas Cserhalmi
Deposited On:24 Nov 2004 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits