Home About Browse Search
Svenska


Om variation och stickprovstorlek vid uppmätning av fröfall, observation av kottsättning och taxering av plantuppslag

Hagner, Stig (1965). Om variation och stickprovstorlek vid uppmätning av fröfall, observation av kottsättning och taxering av plantuppslag. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 28
[Report]

[img] PDF
814kB

Abstract

I arbetet redovisas empiriskt vunna erfarenheter beträffande sambandet mellan observerat medelutfall, x, och standardavvikelse, s, vid fröfallsmätning, kotträkning och cirkelytetaxering av naturföryngringar av tall och
gran (fig. 1 -4). Med ledning av genomsnittssamband, som erhållits genom numerisk utjämning med hjälp av formel (2), har tabeller (1 -3) upprättats, där riktvärden på det under olika förhållanden önskvärda antalet stickprov anges. Som utgångspunkt har då tjänat formel (l), dvs att utlott-ningen av samplingenheter skett enligt principen "simple random sample". De enskilda observationernas x och s avvikelse från utjämningslinjen beror dels på osäkerheter vid estimeringen av de båda variablerna, men egenheter
hos de olika undersökningsobjekten bidrar säkerligen också. Det senare förhållandet kan medföra, att man, för att vara säker på att minst uppnå ett visst relativt medelfel -C- vill välja ett större antal samplingenheter än man
erhåller genom att utgå från utjämningslinjen. Figurernas punktsvärmar kan därvid tjäna som viss ledning.

Authors/Creators:Hagner, Stig
Title:Om variation och stickprovstorlek vid uppmätning av fröfall, observation av kottsättning och taxering av plantuppslag
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The paper reports on experiences gained empirically concerning the relationships between the mean value, x, and the standard deviation, s, when measuring seed fall, cone setting, and stocking by means of circular plots in stands
of natural regeneration of Scots pine and Norway spruce (Figs 1-4). On the basis of an average relationship obtained by numerical fitting according to formula (2), Tables (1-3) have been constructed where approximate values
of the number of random samples desirable under various conditions are presented. Formula (1) served as the initial base, i. e. the allotment of sampling units has been done according to the principle of "simple random sample".
The deviations of the individual observations (x and s) from the fitted line partly depend on inaccuracies in the estimates of the two variables, but inherent characteristics of the various objects of investigation certainly influence as well. The latter fact may cause that a larger number of sampling units are chosen than that obtained on the basis of the fitted line. The point scatter
in the figures may then serve as guidance.

Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1965
Number:28
Number of Pages:18
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:Swedish
Publication Type:Report
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:fröfall, kottsättning, plantuppslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-29
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-29
ID Code:8006
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Skogsbiblioteket Umeå
Deposited On:11 Apr 2011 12:00
Metadata Last Modified:16 Dec 2015 12:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits