Home About Browse Search
Svenska


Om fläckupptagningens betydelse och några andra problem vid plantering av tall och gran

Bärring, Ulf (1965). Om fläckupptagningens betydelse och några andra problem vid plantering av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 24
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Undersökningen redovisar resultat från 74 st planterings-ytor anlagda åren 1953-1961 av institutionen för skogsföryngring. Övervägande antalet ytor ar belägna i norra Sverige, och utlades till huvudsaklig del åren 1958-
1961. I materialet ingår aven ett mindre antal försöksytor anlagda av Domänverket i Norrbotten och Västerbotten.
Avsikten med undersökningen, som igångsattes av framlidne professor TIRÉN, var att utröna betydelsen av att fläck-hackning utföres ned till mineraljorden, i stället för ned till det mer eller mindre förmultnade humuslagret, vilket blir fallet med den av honom introducerade såghacknings-tekniken. I sin 1958 publicerade uppsats om plantering använde TIRÉN huvudsakligen såghackning till redovisade metoder. De för denna undersökning anlagda ytorna kom att innefatta aven andra moment än enbart jämförelse mellan såghackning och fläckhackning. I redovisningen har det material medtagits som kunnat tjäna att så allsidigt som möjligt belysa fläckhackningens inverkan på planterings-resultatet. Därutöver har materialet medgivit att vissa andra frågor kunnat beröras. Dessa ar planteringsmetodens och plantkvalitetens betydelse för planteringsresultatet.
Därjämte har materialet utnyttjats för att belysa det allmänna resultatet av plantering. På försöksytorna dominerar den friska ris- och lågörtristypen. Humustjock-leken pa försöksytorna var i allmänhet måttlig. Flertalet ytor uppvisar en humustjocklek av 3-5 cm. Det geologiska underlaget utgöres på huvuddelen av ytorna av moiga moräner. Plantsorter har nästan enbart varit 2/0 tall och 3/0 gran. Kvaliteten på plantorna var i stort sett god. I ett visst antal försök karakteriserade förrättningsmannen plantorna som dåliga. Årsskottsutvecklingen var påbörjad på påfallande många ytor. Med omsorgsfull behandling av plantorna behöver dock detta ej nämnvärt inverka på planteringsresultatet. Försöken utlades sorn blockförsök enligt institutionens brukliga metodik.

Authors/Creators:Bärring, Ulf
Title:Om fläckupptagningens betydelse och några andra problem vid plantering av tall och gran
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The investigation shows the results of 74 plantation plots, started during the years 1953-1961. Most of the plots are situated on unburned ground in northern Sweden and started in the years 1958-1961, Appendix 1-2. The vegetation
on the plots was of rather low growth and dominated by lichens, mosses, berry bushes, and small herbs. The humus lager rather seldom exceeded an average thickness of 5 cm. The dominating soil type was fine-sandy moraine. The moisture condition of the soil could mostly be characterized as fresh.

Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1965
Number:24
Number of Pages:80
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:Swedish
Publication Type:Report
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Keywords:plantering, Pinus silvestris, Picea sbies, försöksytor, såghackning, fläckhackning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-33
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-33
ID Code:8010
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Skogsbiblioteket Umeå
Deposited On:11 Apr 2011 12:20
Metadata Last Modified:28 Dec 2015 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits