Home About Browse Search
Svenska


Spatial behaviour of wild boar

Thurfjell, Henrik (2011). Spatial behaviour of wild boar. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:45
ISBN 978-91-576-7589-7
[Doctoral thesis]

[img] PDF (Kappa)
241kB

Abstract

The spatial behaviour of an animal is influenced by decisions relating to foraging, movement, avoidance, resting, territorial activity, mating and rearing young. Many of these behaviours can be explained by the optimal foraging theory, exceptions being reproductive behaviours and predator avoidance. Predation risk and associated avoidance behaviors varies across the landscape, resulting in a divergence from patterns predicted by optimal foraging theory, instead optimizing fitness. Such risk effects can be large and affect both individuals and population demography. This thesis focus on external factors affecting movements and habitat selection of wild boar females (N=15-17 depending on the question) using data from GPS collared individuals (N>100.000 data points analyzed) over 4 years in the southern part of Sweden.

My results show that habitat selection is affected by season and by risk effects, such as traffic and hunting. Intense traffic diverts wild boar from crossing roads, and reduce the number of traffic accidents when traffic intensity is high. Intense hunting results in fleeing while less intense hunting results in hiding. Hunts that results in flights affects habitat selection until wild boar returned to their homer range. Wild boar perceive crop fields as risky but rewarding habitats, and while using crop fields they prefer to be close to cover such as edges, hedges and ditches. Further, wild boar movement is affected by seasonal and temporal aspects and weather conditions. The most common reaction to stressful factors such as traffic, hunting and aversive weather was to reduce movement. The only exception was when wild boar were chased in drive hunts and fled.

These results are important for understanding how weather conditions affect optimal foraging strategies and how the animals’ perception of risk affects movement patterns and habitat selection. From a management perspective, my results can be used to reduce crop damages and traffic accidents caused by wild boar. These findings are also useful in understanding how hunting as a management tool affects the space use of wild boar, and consequently can aid managers to select hunting methods that may reduce damages to crops.

Authors/Creators:Thurfjell, Henrik
Title:Spatial behaviour of wild boar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Rumsliga beteenden hos djur påverkas av en mängd faktorer som oftast är relaterade till födosök, rörelse, undvikande, vila, territoriellt beteende, parning eller att ta hand om avkomma. Många av dessa beteenden kan förklaras av optimering av födointaget förutom reproduktiva beteenden och undvikande av predatorer. Predationsrisk och undvikande varierar över landskapet och får djurets beteende att avvika från optimal födosök genom att säkrare habitat utnyttjas mer än riskabla. Den här typen av undvikande påverkar både individer och populationer. Den här avhandlingen tar upp externa faktorer som påverkar rörelse och habitatval hos vildsvinssuggor försedda med GPS halsband.
Mina resultat visar att vildsvin utnyttjar olika habitat beroende på vilken säsong det är men också beroende på vilken risk det innebär att befinna sig i habitatet. Exempel på risker är intensiv trafik eller jakt. Intensiv trafik får vildsvin att undvika att korsa vägar, vilket leder till färre olyckor när det är mycket trafik. Intensiv jakt leder till att vildsvin flyr istället för att gömma sig som de gör om jakten inte är lika intensiv. Habitatutnyttjandet hos vildsvin som flydde från sitt hemområde förändrades tills de återvände. Vildsvin uppfattar åkermark som riskfylld, men åtråvärd. Medan vildsvin befinner sig på åkrar föredrar de att vara nära skydd som skogskanter, diken eller häckar. Vildsvinens aktivitet påverkas av säsong, om solen är uppe eller nere och av väderleken. Den vanligaste reaktionen på stressfyllda förhållanden som trafik, jakt eller dåligt väder var att reducera rörelse, enda undantagen var drevjakter som fick vildsvinen att fly.
De här resultaten är viktiga för att förstå hur väder påverkar födosök och hur djurens uppfattning av risk påverkar rörelsemönster och habitatutnyttjande. Från ett förvaltningsperspektiv kan resultaten utnyttjas för att reducera skador på gröda och minska antalet trafikolyckor. Resultaten är också viktiga för att förstå hur jakt som förvaltningsredskap påverkar rumsliga beteenden, och vid samförvaltning över större områden kan detta användas för att reducera skador på gröda.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :21 April 2011
Number:2011:45
Number of Pages:49
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IThurfjell H, Ball JP, Åhlén PA, Kornacher P, Dettki H, Sjöberh K. (2009). Habitat use and spatial patterns of wild boar Sus scrofa, (L.): agricultural fields and edges. European Journal of Wildlife Research 55(5), 517-523.
IIThurfjell H, Spong G, Ericsson G Factors affecting wildlife-vehicle collisions (manuscript)
IIIThurfjell H, Spong G, Ericsson G Effects of hunting on wild boar behaviour. (manuscript)
IVThurfjell H, Spong G, Ericsson G. Effects of weather, season and daylight on wild boar movement (manuscript)
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-7589-7
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Behavioural Sciences Biology
Agrovoc terms:wild boar, sus scrofa, animal behaviour, habitats, foraging, global positioning systems
Keywords:Wild boar, Behaviour, Movement, Risk, Habitat Selection, Landscape of fear, Ungulate, GPS, Management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-52
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-52
ID Code:8077
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
External funders:Svenska jägareförbundet
Deposited By: Henrik Thurfjell
Deposited On:20 Apr 2011 08:07
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits