Home About Browse Search
Svenska


SluFert, ett datorprogram för beräkning av flytande näringslösningar

Håkansson, Bengt and Christensen, Inger (2011). SluFert, ett datorprogram för beräkning av flytande näringslösningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:14
[Factsheet]

[img] PDF
460kB

Abstract

I växthus tillförs gödselmedel nästan alltid med bevattningsvattnet och även i vissa frilandskulturer har det under senare tid blivit vanligt att gödsla på detta sätt. Olika gödselblandare finns att köpa, men odlaren måste på något sätt ta reda på vad som ska blandas i stamlösningskärlen och hur utrustningen ska ställas in för att få ut önskad lösningen till växterna. SluFert är ett hjälpmedel för att räkna på de kemiska jämvikter som ingår i dessa system. Programmet kan användas både för enkla vattendrivna gödselinjektorer och för avancerade system med ledningstals- och pH-styrning och recirkulering av bevattningsvattnet. pH, ledningstal, näringsämneskoncentrationer och gödselmedelskostnader beräknas. Dessutom varnar programmet vid risk för fällningar i stamlösningstankarna.

Authors/Creators:Håkansson, Bengt and Christensen, Inger
Title:SluFert, ett datorprogram för beräkning av flytande näringslösningar
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :20 April 2011
Number:2011:14
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Tillväxt Trädgård
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:gödsling, näringslösning, datorprogram, växthus, recirkulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-64
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-64
ID Code:8084
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Bengt Håkansson
Deposited On:28 Apr 2011 11:36
Metadata Last Modified:14 Oct 2019 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits