Home About Browse Search
Svenska


Bedömning av individers prestationer i grupparbeten

pedagogiskt projekt, 2010/11

Huisman, Mark (2011). Bedömning av individers prestationer i grupparbeten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:16
[Report]

[img] PDF
348kB

Abstract

Grupparbete är en vanlig arbetsform vid högskolor. Grupparbete är också en bra form för lärande. Vid bedömning och betygsättning av grupparbeten i Alnarp har ofta endast gruppens skriftliga slutprodukt och muntliga presentation bedömts, och samma betyg har delats ut till samtliga gruppmedlemmar. Ett behov av att betygsätta enskilda individers prestationer i grupparbete kan finnas. Syftet med denna studie är att undersöka landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsstudenters uppfattningar om betygsättning av individuella prestationer i grupparbeten.

87 studenter som arbetat i 19 grupper har i en enkät fått betygsätta varandras och sina egna insatser i ett tvåveckors grupparbete. De har också fått ta ställning till viktningen mellan lärares och studenters inflytande över betyget av en individs insats i ett grupparbete. Efter en mycket översiktlig litteraturgenomgång formulerades frågor kring deltagarfrekvens, bidrag till grupprocess, bidrag till skriftlig produkt samt bidrag till muntlig presentation. Resultatet kan sammanfattas i att en majoritet av studenterna var skeptiska till betygsättning av individers prestationer i grupparbete, men att det också fanns många idéer om hur det i så fall skulle göras. Slutsatserna, som naturligtvis får vägas mot projektets blygsamma omfattning och hanteras med stor ödmjukhet är
- Försök med studentkollegial bedömning i grupparbeten bör uppmuntras, då själva bedömningen kan bidra till ökat lärande
- Tydliga bedömningskriterier måste finnas vid studentkollegial bedömning i grupparbeten
- Självvärdering bör undvikas då mycket talar för att den blir missvisande
- Dagbok, loggbok, enskilda samtal med studenter är några av de kommunikationsformer som finns för att fånga upp studenters uppfattningar om varandra i grupparbeten
- Vid viktning mellan lärares och studenters betygsättning av individer i grupparbeten bör läraren behålla merparten av inflytandet
Kollegial bedömning av studenters bidrag till grupprocess är ett område som är intressant att fördjupa sig i.

Authors/Creators:Huisman, Mark
Title:Bedömning av individers prestationer i grupparbeten
Subtitle:pedagogiskt projekt, 2010/11
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :26 April 2011
Number:2011:16
Number of Pages:13
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område landskapsutveckling
ISBN for printed version:978-91-86373-67-2
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 503 Educational Sciences > Pedagogy
Keywords:bedömning , betygsättning, grupparbete, landskapsarkitektprogram, landskapsingenjörsprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-72
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-72
ID Code:8088
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Deposited By: Mark Huisman
Deposited On:29 Apr 2011 10:47
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits