Home About Browse Search
Svenska


Multiple-trait multiple country genetic evaluation of fertility traits in dairy cattle

Nilforooshan, Mohammad Ali (2011). Multiple-trait multiple country genetic evaluation of fertility traits in dairy cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:31
ISBN 978-91-576-7566-8
[Doctoral thesis]

[img] PDF
302kB
[img] PDF (Errata)
27kB

Abstract

Female fertility is one of the most economically important traits for the dairy cattle industry. Because of a few decades of selection mainly for higher milk production, many dairy farms around the world suffer from the consequences of female fertility loss. The aims of this thesis were to study the international genetic evaluation of female fertility traits, to quantify the bias of analyzing multiple female fertility traits per country with the current method in use for international genetic evaluations (MACE), to study the implementation of a new method (MT-MACE) for the analysis of multiple traits per country, and also to study the effect of across country selection for milk yield on the international genetic evaluation of female fertility traits, when MT-MACE is applied.

Female fertility traits are low heritable, each describing a part of the female fertility complex. International genetic evaluation is useful for improving the accuracy of female fertility evaluations and making the across country comparisons of bulls possible. Despite the low heritability values of female fertility traits, the estimated across country genetic correlations were moderate to high, making the international genetic evaluations feasible for female fertility traits.

Results for female fertility traits showed that including multiple traits per country in a MACE analysis would lead to considerable bias. This bias is due to ignoring covariances from multiple-trait national models. Avoiding bias by performing several unbiased MACE analyses, each including one trait per country is not advantageous, because it is computationally prohibitive and it does not make an optimal use of the available data.

MT-MACE was applied to female fertility data, which led to higher reliabilities compared to the (unbiased) MACE evaluations. The reliability gains were larger for foreign bulls and the Top 100 bulls in each country-trait. The results showed that when the within country selection for milk yield is already taken care of by the multiple-trait national models, the across country selection for milk yield did not make significant bias in the international evaluation of female fertility traits.

Authors/Creators:Nilforooshan, Mohammad Ali
Title:Multiple-trait multiple country genetic evaluation of fertility traits in dairy cattle
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Honlig fruktsamhet är en av de viktigaste egenskaperna för mjölkbranschen. Några få decenniers urval som huvudsakligen baserats på högre mjölkproduktion har gjort att många mjölkbönder runt om i världen drabbats av försämrad fruktsamhet hos sina mjölkkor. Syftet med avhandlingen var att studera den internationella avelsvärderingen för honliga fruktsamhetsegenskaper, att kvantifiera det skattningsfel (bias) man får genom att analysera flera honliga fruktsamhetsegenskaper per land samtidigt då man använder sig av den nuvarande metoden för internationell avelsvärdering (MACE), att studera implementeringen av en ny metod (MT-MACE) vid analys av flera delegenskaper per land samtidigt, samt att studera om avelsurvalet för mjölkavkastning i de olika länderna påverkar den internationella avelsvärderingen för honliga fruktsamhetsegenskaper när man använder sig av MT-MACE.
Honliga fruktsamhetsegenskaper har låg arvbarhet och de beskriver olika delar av fruktsamhetskomplexet. Internationell avelsvärdering är användbar för att förbättra säkerheten vid urvalet för honlig fruktsamhet och möjliggör jämförelser av tjurar mellan länder. Trots de låga arvbarheterna för fruktsamhetsegenskaperna, så var de skattade genetiska korrelationerna mellan länder medelhöga till höga vilket möjliggör en internationell avelsvärdering för egenskaperna.

Resultaten visade att om man inkluderar flera fruktsamhetsegenskaper per land i en MACE analys kommer detta att leda till betydande skattningsfel. Att försöka undvika skattningsfel genom att utföra ett flertal MACE-analyser, var och en innehållande en egenskap, är inte att rekommendera då det dels är beräkningsmässigt mycket krävande och dessutom inte använder sig av alla data på ett optimalt sätt.

Då MT-MACE applicerades på fruktsamhetsdata ökade säkerheten (reliability) för de analyser där en egenskap åt gången analyserades med MACE. Den största ökningen i säkerhet erhölls för utländska tjurar samt för de 100 högst rankade tjurarna i varje land-egenskap. Resultaten visade vidare att när urvalet inom länderna redan beaktat korrelerade effekter av urvalet för mjölkproduktion på fruktsamhetsegenskaperna i en fleregenskapsmodell, så medför inte urval mellan länderna något signifikant skattningsfel i de internationella avelsvärderingarna för fruktsamhet.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :May 2011
Number:2011:31
Number of Pages:48
Papers/manuscripts:
NumberReferences
1Loberg, A., Nilforooshan, M.A., Philipsson, J. & Jorjani, H. (2011) An overview of national and international genetic evaluation of female fertility traits (manuscript).
2Nilforooshan, M.A., Fikse, W.F., Berglund, B., Jakobsen, J.H. & Jorjani, H. (2011) Quantifying bias in a single-trait international model ignoring covariances from multiple-trait national models. Journal of Dairy Science, 94 (5), 2631-2636.
3Nilforooshan, M.A., Jakobsen, J.H., Fikse, W.F., Berglund, B. & Jorjani, H. (2010) Application of a multiple-trait, multiple-country genetic evaluation model for female fertility traits. Journal of Dairy Science, 93 (12), 5977-5986.
4Nilforooshan, M.A., Jakobsen, J.H., Fikse, W.F., Berglund, B. & Jorjani, H. (2011) Multiple-trait multiple country genetic evaluation of Holstein bulls for female fertility traits and milk yield (submitted manuscript).
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-7566-8
ISSN:1652-6880
Language:English
Additional Information:This thesis gives an overview of the current international genetic evaluations of female fertility traits for the dairy breeds included in Interbull services. For the Holstein breed, a new method was tested. The new method was also applied to study the effect of across country selection for milk yield on the international genetic evaluation of female fertility. Using the new method, the quality of international genetic evaluations can be further improved by considering data from multiple traits per country.
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal breeding
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Genetics and Breeding
Agrovoc terms:dairy cows, fertility, milk yield, genetic correlation, genetic inheritance
Keywords:MACE, Multiple-trait, Interbull, female fertility, milk yield, bias, genetic correlation, reliability, genetic trend
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-77
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-77
ID Code:8094
Department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Deposited By: Dr. Mohammad Ali Nilforooshan
Deposited On:02 May 2011 11:39
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits