Home About Browse Search
Svenska


Metoder för vårskörd av stråbränslen

Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas and Hallefält, Fredrik and Mattsson, Jan Erik (2010). Metoder för vårskörd av stråbränslen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:21
[Factsheet]

[img] PDF
714kB

Abstract

Hampa och rörflen skördas på våren främst för att bränslet är torrt då och för att halterna av ämnen som kan ställa till problem vid eldning, främst kalium och klor, har minskat under vintern. Ett problem är dock att hampa och rörflen blivit sprött under vintern, vilket gör att skördespillet blir oacceptabelt högt.

Spillet uppkommer till största delen då stråbränslet lagts på marken vid strängläggningen och pressens pickup inte kan samla upp allt finmaterial igen. Flera undersökningar i dessa stråbränslegrödor visar att skördespillet vid flerstegsmetoder kan vara upp till 40-50%. Därför studerades metoder och tekniska lösningar för enstegsskörd där stråbränslena vårskördas på rot och pressas i storbal, för att på så sätt utreda om man uppnår ett minskat spill och samtidigt får en bättre skördeekonomi jämfört med flerstegsskördemetoder.

Authors/Creators:Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas and Hallefält, Fredrik and Mattsson, Jan Erik
Title:Metoder för vårskörd av stråbränslen
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2010
Number:2010:21
Number of Pages:2
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area technology > Agricultural engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:skörd, spill, hampa, rörflen, enstegsskörd, teknik, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-71
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-71
ID Code:8097
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Sven-Erik Svensson
Deposited On:29 Apr 2011 10:38
Metadata Last Modified:02 Apr 2015 08:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits