Home About Browse Search
Svenska


Halmaska i kretslopp

Mattsson, Jan Erik and Svensson, Sven-Erik and Ottosson, Peter (2010). Halmaska i kretslopp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:22
[Factsheet]

[img] PDF
978kB

Abstract

Analyser på vetehalm från fyra platser i Skåne samt danska erfarenheter från återföring av halmaska i stor skala visar
att halmaska kan användas som gödselmedel på åkermark och klassas som ett kaliumgödselmedel med viss fosfor- och
kalkverkan.

Med halmbärgning och halmeldning bortförs växtnäringen i halmen från åkermarken, men den finns i halmaskan, förutom kvävet som följer med rökgaserna. Askan innehåller dock även andra ämnen som tagits upp av växten, t. ex. kadmium. Kadmiumhalten var högre i vetehalm från gårdar med högre kadmiumhalt i matjorden. Om endast bottenaskan efter förbränning av halm används som gödselmedel, bör metoder utvecklas för utvinning av kalium ur flygaskan, eftersom den innehåller hälften av halmaskans kalium. Fortsatta studier bör inriktas på växttillgängligheten hos kalium, fosfor och kadmium i halmaska samt utvärdering av ny teknik för spridning av små mängder halmaska per hektar.

Authors/Creators:Mattsson, Jan Erik and Svensson, Sven-Erik and Ottosson, Peter
Title:Halmaska i kretslopp
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2010
Number:2010:22
Number of Pages:2
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Additional Information:Projektet har finansieras av Värmeforsk, Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB och Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area technology > Agricultural engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:Askåterföring, Kadmium, Halmeldning, Fosfor, Kalium, Växtnäring, Bottenaska, Flygaska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-78
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-78
ID Code:8098
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Sven-Erik Svensson
Deposited On:02 May 2011 11:57
Metadata Last Modified:01 Apr 2015 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits