Home About Browse Search
Svenska


Breeding for durable riding horses using competition statistics

Braam, Åsa (2011). Breeding for durable riding horses using competition statistics. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik, 1401-7520 ; 147
ISBN 978-91-576-9034-0
[Licentiate thesis]

[img] PDF
184kB

Abstract

The breeding objectives for Swedish Warmblood horses are aiming for producing horses that have a good conformation and are internationally competitive in dressage and show jumping. It also states that the horses should be durable. The aim of this thesis was to investigate whether it is possible to use existing competition statistics for genetic evaluation of durability and, if so, how this should be done.

Number of years in competition (NYC) was used as a measure of durability. Genetic analyses were performed using linear animal models where heritabilities, genetic correlations, and breeding values (EBV) were estimated. It was concluded that birth year and age at first placing should be included as fixed effects in the model. Age at first placing is, to a great extent, reflecting the talent of the horse and since information about durability is desired, the suggestion is to adjust for the age effect in the analyses of NYC.

Three different datasets were tested when heritabilities and EBVs were estimated. The datasets varied based on sex and birth year of the included horses. Heritabilities for NYC were in the same range for all three datasets (total 0.06-0.07; show jumping 0.08-0.12; dressage 0.07-0.08; eventing 0.04-0.08) and there were high correlations between EBVs within the same discipline for the different datasets. The genetic correlations between total NYC and performance traits from competition and Riding Horse Quality Test (RHQT) were higher for jumping traits (0.65-0.69) than for dressage (0.27-0.40) indicating that there are connections between level of performance and NYC. The conclusions of the results were that it is recommended to estimate EBVs for NYC for stallions with a linear animal model and that they should be published for each discipline separately.

Besides the genetic analyses, the study showed that horses with successful results from more than one discipline at an early age had significantly more years in competition compared to the other horses. This indicates that an all-round training of young horses has a positive effect on the durability of the horse.

Authors/Creators:Braam, Åsa
Title:Breeding for durable riding horses using competition statistics
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Sammanfattning av studierna
Låga arvbarheter – men hållbarheten möjlig att förbättra med avel.
Resultaten visade att arvbarheterna för antal år i tävling var ganska låga (0,04-0,12), men det är vanligt förekommande för egenskaper som berör hållbarhet, hälsa och livslängd oavsett djurslag. Det beror på att dessa
egenskaper till stor del beror på yttre faktorer och att de registreras som antingen-eller-egenskaper, till exempel sjuk-frisk. Trots de låga arvbarheterna fanns en betydande genetisk variation som möjliggör att egenskaperna kan användas i ett avelsprogram. De högsta arvbarheterna
skattades för antal tävlingsår i hoppning.
Skillnader mellan disciplinerna
Mellan avelsvärdena för antal tävlingsår i hoppning, dressyr och fälttävlan
fanns det endast svaga samband. Det behöver inte betyda att antal tävlingsår i
de olika disciplinerna är helt skilda egenskaper utan det är mer troligt att de
låga sambanden beror på att det i stor utsträckning inte är samma hästar som
tävlar i de olika disciplinerna. Men det beror även på olika tävlingsstrukturer
mellan disciplinerna. Hopphästar börjar till exempel ofta sin karriär tidigare
än dressyrhästar som dessutom har färre tävlingstillfällen. Därför bör
avelsvärden för antal år i tävling skattas för de enskilda disciplinerna var för
sig.
När genetiska korrelationer skattades mellan totalt antal år i tävling och
prestationsresultat från tävling och kvalitetsbedömning visade det sig att det
var högre korrelationer mellan antal år i tävling och hoppegenskaperna
(0,65-0,69) jämfört med dressyregenskaperna (0,27-0,40). Detta beror till
viss del på att betydligt fler hästar tävlar i hoppning och därmed påverkar
deras resultat totalt antal år i tävling mer än vad resultaten för dressyrhästarna
gör. Korrelationerna visar dock att det finns ett tydligt samband mellan antal
tävlingsår och talang och förmåga att lyckas väl i tävling.
Användning av alla hästar ger säkrare index
Analyserna gjordes för tre grupper av hästar med varierande restriktioner på
kön och födelseår. Begränsningen på kön sattes för att ston och avelshingstar
kan ha färre antal aktiva tävlingsår beroende på att de är verksamma i avel
och inte på grund av deras tävlingsförmåga. I en av grupperna var födelseår
begränsat så att de flesta hästarna skulle ha avslutat sin tävlingskarriär. Utifrån
skattningarna av arvbarheter och avelsvärden drogs slutsatsen att alla hästar,
oavsett kön och födelseår, kan ingå i analyserna. Detta baserades på likvärdig
28
storlek på arvbarheterna och att höga samband förelåg mellan avelsvärdena
då alla hästar respektive bara valacker eller äldre hästar ingick i materialet.
Dessutom blir avelsvärdernas högre när resultat från fler hästar ingår.
Allsidig träning är positivt för hållbarheten
Förutom de genetiska analyserna, har det visat sig att hästar med placeringar i
fler discipliner även har fler aktiva år i tävling. Det visade sig även att hästar
som till och med sex års ålder hade officiella placeringar i minst två
discipliner i genomsnitt hade cirka två års längre tävlingskarriär än övriga
hästar. Utifrån detta kan slutsatsen dras att en allsidig träning av unga hästar
har en positiv effekt på hållbarheten i tävling senare i livet.
Slutsatser i korthet
 Hållbarhet, mätt som antal år i tävling, är ett uttryck för både talang
för tävling och ”verklig” hållbarhet.
 Trots ganska låga arvbarheter för antal år i tävling är det möjligt att
skatta avelsvärden och bedriva en selektion ökad hållbarhet.
 Avelsvärden för antal år i tävling bör skattas separat för hoppning, dressyr och fälttävlan.
 Alla tävlande hästar bör ingå i analyserna då hästarna hela tiden jämförs inom kön och födelseårgång.
 Hästar med placeringar från mer än en disciplin vid ung ålder hade i genomsnitt längre tävlingskarriär än övriga hästar, vilket tyder på att en allsidig träning av unga hästar har en positiv effekt på hållbarheten.

Series Name/Journal:Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Year of publishing :May 2011
Number:147
Number of Pages:32
Papers/manuscripts:
NumberReferences
I.Braam, Å., Näsholm, A., Roepstorff, L. and Philipsson, J. (2011a). Genetic variation in durability of Swedish Warmblood horses using competition results. Submitted for publication in Livestock Science.
II.Braam, Å., Näsholm, A., Roepstorff, L. and Philipsson, J. (2011b). Breeding values for durability of Swedish Warmblood horses. To be submitted for publication.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9034-0
ISSN:1401-7520
Language:English
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L10 Animal genetics and breeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:saddle horses, breeding horses, heritability, statistical methods
Keywords:Avelsvärdering, Ridhästar, Hållbarhet, Arvbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-89
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-89
ID Code:8111
Department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Deposited By: Åsa Braam
Deposited On:09 May 2011 12:34
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits