Home About Browse Search
Svenska


Konsumenter om tomat

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Axelson, Matilda and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om tomat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:19
[Factsheet]

[img] PDF
866kB

Abstract

Två konsumentstudier med 97 respektive 468 deltagare har genomförts för att undersöka svenska konsumenters vanor och attityder för trädgårdsprodukten tomat. Enkäterna samlades in på Alnarpsdagen och i butiksmiljöer i Norrköping, Linköping och Helsingborg under sommaren 2010.
Resultaten ger en bild av hur konsumenterna förhåller sig till tomaten som grönsak och över marknadens utvecklingsmöjligheter. Studierna, som utförts inom ramen för Tillväxt Trädgård, utgör ett underlag för att diskutera frågor som konkurrenskraft och möjligheter till produktutveckling för svenska företag i trädgårdsbranschen. Projektet innefattar också en beskrivning av konsumtions- och produktionsutvecklingen.
Tre utvecklingsområden som vi utifrån våra konsumentstudier kan urskilja är fortsatt produktdifferentiering, förbättrad efterskördehantering och betydelsen av ursprunget för konsumenternas kvalitetsupplevelse.

Authors/Creators:Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Axelson, Matilda and Ekelund, Lena
Title:Konsumenter om tomat
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :May 2011
Number:2011:19
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Tillväxt Trädgård
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E73 Consumer economics
X Agricola extesions > X70 Economics and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
Keywords:Marknadsutveckling, Konsumentundersökning, Grönsakskonsumtion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-117
ID Code:8160
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Hortonom Fredrik Fernqvist
Deposited On:01 Jun 2011 09:49
Metadata Last Modified:02 Apr 2015 09:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits