Home About Browse Search
Svenska


Kväve- och fosforutlakning efter potatis

utlakning efter olika potatistyper : slutrapport

Torstensson, Gunnar and Aronsson, Helena and Ekre, Erik (2011). Kväve- och fosforutlakning efter potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 127
[Report]

[img] PDF
960kB

Abstract

Målet med projektet var att klarlägga förekommande skillnader mellan de olika potatistyperna och i relation till odling av vårkorn vad gäller:

Ansamling av mineralkväve i marken under perioden mellan skörd av potatis och sen höst.

Kväveutlakningen under den efterföljande vinterperioden.

Påverkan på fosforutlakningen vid odling av oljerättika som fånggröda efter tidig potatis.

Som medeltal för hela perioden uppvisade sommar- och matpotatis den signifikant högsta utlakningen av kväve. Däremot blev kväveutlakningen efter färskpotatisen låg och i samma nivå som efter vårkornet. Den tidigt sådda fånggrödan i form av oljerättika efter färskpotatis har fungerat effektivt och utan att släppa ifrån sig nämnvärda mängder utlakningsbart kväve efter nerbrukningen på senhösten. Om odlingen bedrivs på detta sätt krävs inga omedelbara ytterligare insatser för att minska kväveutlakningen.

Även efter stärkelsepotatisen blev kväveutlakningen låg, de senare två åren var utlakningen bara obetydligt högre än efter vårkornet, men medeltalet dras upp av den höga utlakningen det första året (figur 5b). Orsaken till den låga utlakningen efter stärkelsepotatis, trots hög kvävegödsling, är den långa växtperioden som ger grödan tid att förutom gödselkvävet, även tillvarata en stor del av det kväve som mineraliseras under hösten.

Sommar- och mat-potatis förefaller vara de potatistyper där det förefaller svårast att be-mästra kväveutlakningen. Efter sommarpotatisen skulle det möjligen vara ide att så t.ex. olje-rättika som fånggröda, men andra försök med eftersådd oljerättika efter vårsäd har visat att såtidpunkten är kritisk för att få en tillräckligt etablerad och utvecklad (stabil) fånggröda, som inte släpper från sig kvävet under vintern (Torstensson et al., 2011). I det här fallet skördades sommarpotatisen i första halvan av augusti vilket kan vara i senaste laget, men efter skörd i juli månad borde en fånggröda av typen oljerättika vara väl värd att prova.

Authors/Creators:Torstensson, Gunnar and Aronsson, Helena and Ekre, Erik
Title:Kväve- och fosforutlakning efter potatis
Subtitle:utlakning efter olika potatistyper : slutrapport
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2011
Number:127
Number of Pages:18
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F61 Plant physiology - Nutrition
P Natural resources > P33 Soil chemistry and physics
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Keywords:potatis, kväve, fosfor, utlakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-126
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-126
ID Code:8175
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Forsknings Gunnar Torstensson
Deposited On:20 Jun 2011 10:10
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits