Home About Browse Search
Svenska


Utvärdering av markfuktsensorer och prognosmodeller för styrning av bevattning i potatis

Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes and Råberg, Tora (2010). Utvärdering av markfuktsensorer och prognosmodeller för styrning av bevattning i potatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 10:41
[Report]

[img] PDF
439kB

Abstract

Bevattning är ofta ett måste för att en god odlingsekonomi skall uppnås. Även om odlaren vet bevattningsbehovet och har möjlighet att tillgodose detta kan det vara svårt att bevattna optimalt, på grund av osäkerheten som finns i väderprognoser och försäljningspriser för potatisen. Det finns flera tekniska hjälpmedel för att underlätta beslutsfattandet, så som prognosmodeller och markfuktssensorer. I denna studie utvärderades sju olika modeller och sensorer. Best i test blev den danska bevattningsprognosmodellen samt Watermarksensorn som båda är prisvärda och användarvänliga. I grödor med högt värde så som matpotatis är ett styrsystem med stor sannolikhet lönsam och har potential att spara vatten. I stärkelsepotatis är det dock inte ekonomiskt försvarbart att använda markfuktssensorer för styrning av bevattning på grund av lågt pris och låga kvalitetskrav på potatisen.

Authors/Creators:Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes and Råberg, Tora
Title:Utvärdering av markfuktsensorer och prognosmodeller för styrning av bevattning i potatis
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Irrigation is often necessary to obtain a good economy on the farm. It can be hard to optimize irrigation even when the farmer has sufficient knowledge about the irrigation need and has the capacity to meet the need, due to uncertainty in weather forecasts and variability in selling prices for the crop. There are several technical tools to facilitate the decision-making regarding irrigation, such as forecasting models and soil moisture sensors. The evaluation assessed seven different models and sensors. The Danish irrigation forecasting model and the Watermark sensor showed the best result and are recommended for decision making in irrigation of quality potato in order to increase profitability. It is not profitable to use the soil moisture sensors in starch potato for facilitating decision making in irrigation due to low price and low demands on quality of the tubers.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:10:41
Number of Pages:19
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Agrosystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
ISBN for printed version:978-91-86373-48-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F06 Irrigation
N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
P Natural resources > P33 Soil chemistry and physics
X Agricola extesions > X60 Technology
Subjects:Obsolete subject words > TECHNOLOGY
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:Markfuktsensor, Prognosmodell, bevattning, potatis, moisture sensores, prediction models, irrigation, potato
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-143
ID Code:8201
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Forsknings Tora Råberg
Deposited On:21 Jun 2011 11:55
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits