Home About Browse Search
Svenska


Markfuktens betydelse för knölsättning, skörd och kvalitet i potatisproduktion

Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes and Råberg, Tora (2010). Markfuktens betydelse för knölsättning, skörd och kvalitet i potatisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:39
[Report]

[img] PDF
798kB

Abstract

Potatis är en gröda med relativt ytligt rotsystem, vilket gör att den lätt utsätts för torkstress med sänkt skörd och kvalité som följd. Att bibehålla optimal markfukt är många gånger svårt och kan kräva att mätutrustningar och andra redskap används. Denna studie syftar till att klargöra effekten av en exakt markfuktsstyrning i potatis med hjälp av markfuktsensorer och prognosmodeller, samt sätta resultatet i relation till kostnaden för styrutrustningen. Studien bekräftar att både skörd, kvalitet och storleksfördelning påverkas av markfukten men också att sortskillnader finns. Skörden från de olika bevattningsleden skiljde sig signifikant från varandra i sorten Kuras, med högst skörd i de ”optimalt bevattnade” ledet (10-30 kPa) och lägst skörd i det obevattnade. Skörden av sorten Seresta följde i princip samma mönster som Kuras, men skillnaderna var inte signifikanta. De olika nivåerna i bevattningsintensitet påverkade inte i något fall stärkelsehalten signifikant, detta gäller oavsett år och sort. Ur ett ekonomiskt perspektiv så rekommenderas inte något styrsystem för bevattning inom stärkelsepotatisproduktion, detta eftersom priset på produkten är för lågt och skördeökningarna är för små för att täcka investeringskostnaderna. I matpotatis där priset och kraven på kvalitet är mycket högre lönar sig som regel alltid att optimera bevattningen.

Authors/Creators:Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes and Råberg, Tora
Title:Markfuktens betydelse för knölsättning, skörd och kvalitet i potatisproduktion
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The potato plant has a relatively shallow root system which results in decrease yield and quality even at short periods of draught. To maintain optimal soil moisture during the cultivation period is not always easy and monitoring tools may be necessary. The purpose of the study was to clarify the effect of an optimized irrigation with the help of soil moisture sensors and forecasting models. The aim of this was to study the effects on yield and quality as well as relating the result to the costs of the monitoring equipment. The yield from the different treatments differed significantly from each other in the variety Kuras, where the highest yield was seen in the treatment that received “optimal irrigation” (10-30 kPa) and lowest yield in the non-irrigated. The variety Seresta was basically following the same pattern as Kuras, but the differences did not show statistical significance. The different soil moisture levels did not affect starch content significantly, independent of year and variety. Monitoring equipment for soil moisture and irrigation is not recommended in the production of starch potato production as the price for the product is too low to cover the investments with the current price range. However, when it comes to fresh market potato monitoring optimal soil moisture is always profitable due to higher quality demands and higher price of the product.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:2010:39
Number of Pages:17
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Agrosystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
F Plant production > F08 Cropping patterns and systems
P Natural resources > P33 Soil chemistry and physics
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:potatis, knölsättning, skörd, kvalitet, potato, tuber development, yield, quality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-142
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-142
ID Code:8204
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Forsknings Tora Råberg
Deposited On:21 Jun 2011 11:28
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits