Home About Browse Search
Svenska


Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg

ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel

Berglund, Ulla and Eriksson, Malin and Nord, Jenny and Butler, Andrew and Antonson, Hans and Hammarlund, Karin and Hedfors, Per and Åkerskog, Ann (2011). Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 1/2011
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Landskapets och landskapsanalysens roll i planeringen påverkas av implementeringen av den europeiska landskapskonventionen
(ELC) som nyligen inletts i Sverige.
Kravet ökar på hantering av landskapsfrågor och på medverkan
från allmänheten i till exempel infrastrukturprojekt.
Därför behöver olika aktörer få aktuell kunskap om landskap
och analys av landskap och så långt möjligt skaffa
sig gemensamma referensramar i ämnet.
Vägar och järnvägar har en avgörande betydelse för människors
möjligheter att uppleva landskap. Samtidigt utgör
de ingrepp som kräver kunskap och respekt för de landskap
med sina sociala sammanhang som påverkas. Genom
ELC har fokus ökat på ”vardagslandskapet”, dvs. de
landskap som används och värderas av människor oavsett
sådana värden som utomstående experter kan bedöma.
Den här rapporten är den första redovisningen i ett forskningsuppdrag
från Trafikverket: Bättre landskapsanalys
för transportsektorn. Vi kallar den kunskapsunderlag, och
den ska vara en källa till bildning och utbildning i frågor
som rör landskap och landskapsanalys med fokus på vägoch
järnvägsplanering. Arbetet utgår från en bred genomgång
av forskning om landskap som fenomen och begrepp,
om upplevelse av landskap och om människors möjligheter
att påverka landskap och landskapsplanering. Vi har inte
begränsat oss till, men särkilt lyft fram sådan kunskap, som
har direkt relevans för tranportinfrastruktur och för nordiska förhållanden.
Rapporten redogör för ELC: s förhållande till landskapet
som sådant och till olika aspekter av landskap. Ett särskilt
fokus har lagts på att utreda begreppen landskap och
identitet och relatera dem till andra, centrala begrepp som
”plats” och ”karaktär”. Ett avsnitt hanterar allmänhetens
medverkan i landskapsanalyser och planering. Vidare diskuteras olika typer av landskapsanalyser och ett antal goda exempel presenteras och gås igenom.
Landskapet finns överallt och landskapsbegreppet kan användasi olika skalor, inte bara om stora områden. Det har
också relevans likaväl i städer som på landsbygden. Infrastrukturen berör alla slags landskap. Med den här rapporten hoppas vi bidra till ett ökat intresse för landskapet i sin helhet, särskilt hos dem som genom stora projekt sätter avgörande och långvariga avtryck i vår gemensamma livsmiljö.

Authors/Creators:Berglund, Ulla and Eriksson, Malin and Nord, Jenny and Butler, Andrew and Antonson, Hans and Hammarlund, Karin and Hedfors, Per and Åkerskog, Ann
Title:Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg
Subtitle:ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel
Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :2011
Number:1/2011
Number of Pages:53
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
SLU - Environmental assessment > Programme Built Environment
ISBN for printed version:978-91-85735-21-1
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning
Keywords:Landskap, Identitet, Europeiska landskapskonventionen, Landskapsanalys, Medverkan, Karaktär, Platskänsla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-165
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-165
Alternative URL:http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/sol/om/publicering/rapportserier/
ID Code:8253
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:Trafikverket
Deposited By: forsknings malin eriksson
Deposited On:08 Jul 2011 12:52
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits