Home About Browse Search
Svenska


Konsumenter om potatis

Spendrup, Sara and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om potatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:23
[Factsheet]

[img] PDF
663kB

Abstract

Potatis är en grundbult i svensk livsmedelskonsumtion och en produkt som engagerar. Trots detta intresse ökar konsumtionen av andra kolhydratkällor, som bröd och pasta, medan potatisen uppvisar sjunkande konsumtionssiffror. I en konsumentundersökning riktad till drygt 300 konsumenter i Skåne fick de intervjuade besvara frågor om sin konsumtion och sina attityder till potatisen, den som man stöter på i potatisavdelningen i butiken. Att potatis är en viktig del i måltiden håller respondenterna med om, men 30 procent av de tillfrågade äter hellre pasta eller ris i stället för potatis. Man köper nästan uteslutande potatis i lösvikt och endast en liten del av de tillfrågade köper färdigförpackad potatis. En majoritet av de tillfrågade köper också relativt små mängder potatis vid varje inköpstillfälle; mellan ett och fyra kg. De flesta av de intervjuade vet vad de ska använda potatisen till redan när de är i butiken. Konsumenterna uttrycker ett stort intresse för att prova nya sorter, men i butiken brukar potatisen endast exponeras med egenskaperna fast eller mjölig och utan sortnamn. Potatisens ursprung är väsentligt för konsumenten. I attitydfrågorna framkom att man tycker att det är viktigt att potatisen är närproducerad och framförallt svenskodlad. Att potatisen är svenskodlad är också betydligt viktigare än att den är ekologisk. För de intervjuade konsumenterna har egenskaperna lågt pris och ekologiskt odlad samma vikt. Slutsatsen blir att potatis befinner sig i stark konkurrens från andra kolhydratrika livsmedel, men att potatisens fördelar ligger i att det är en etablerad produkt med en given plats på konsumentens tallrik. Det finns ett stort intresse för produkten och konsumenterna uttrycker särskilt att de gärna köper nya sorter, och helst svensk potatis.

Authors/Creators:Spendrup, Sara and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena
Title:Konsumenter om potatis
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2011
Number:2011:23
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Tillväxt Trädgård
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X70 Economics and management
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Business and economics > Business studies
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:Konsumentundersökning, Potatiskonsumtion, Attityder, Livsmedelskonsumtion, Svenskodlad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-174
ID Code:8260
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Swedish Board of Agriculture
Deposited By: Lena Ekelund
Deposited On:25 Jul 2011 11:08
Metadata Last Modified:10 Apr 2015 12:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits