Home About Browse Search
Svenska


Klövskador hos suggor

en pilotstudie för att öka förståelsen av hur skadorna uppkommer

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2011). Klövskador hos suggor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:26
[Factsheet]

[img] PDF
2MB

Abstract

Klövskador hos suggor under sinperioden är ett
växande bekymmer. Klövskador orsakar lidande för
djuren och leder ofta till för tidig utslagning eftersom
djurens produktion påverkas negativt. Att hålla
suggorna lösgående i grupp jämfört med att ha suggorna
fixerade ökar problemen.
I denna pilotstudie har klövskador hos gyltor som
omgrupperats vid tre tillfällen under tillväxten
jämförts med klövskador hos gyltor som under tillväxten
hållits i intakta grupper. Det utförda pilotförsöket
visar tydligt på att en ökad aktivitet hos
djuren i form av konflikter i samband med omgrupperingar,
förutom fler bit- och rivskador också ger
upphov till fler klövskador på djuren. De hittills erhållna
resultaten är mycket intressanta och visar på
att konflikter och annat aggressivt beteende, som ses
bl a i samband med blandningar av djur, kan vara
en starkt bidragande orsak till en hög förekomst av
klövskador. Detta har inte dokumenterats tidigare.
Omgrupperingar av djur kan användas som ”modell”
för att öka belastningen på klövarna. En
sådan ”modell” bör med framgång kunna användas
i samband med tester av närmiljödetaljer (golvmaterial
o d) som bedöms kunna ge mindre slitage på
klövarna och en långsiktigt förbättrad klövhälsa hos
våra suggor.

Authors/Creators:Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen
Title:Klövskador hos suggor
Subtitle:en pilotstudie för att öka förståelsen av hur skadorna uppkommer
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2011
Number:2011:26
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Lantbrukets byggnadsteknik
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal nutrition and management
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Pathobiology
Keywords:grisproduktion, suggor, klövskador, gyltor, ungdjur, omgrupperingar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-261
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-261
ID Code:8450
Department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Deposited By: Lennart Wiborgh
Deposited On:17 Nov 2011 15:19
Metadata Last Modified:07 Apr 2015 13:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits