Home About Browse Search
Svenska


Gödslingsrekommendationer för Salix 2011

Aronsson, Pär and Rosenqvist, Håkan (2011). Gödslingsrekommendationer för Salix 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

• Jämfört med att inte gödsla ökade tillväxten under ett treårigt omdrev med förädlade sorter med 59, 84 respektive 124 % vid ekonomi (engångsgiva 160 kg N/ha direkt efter skörd)- normal (60-100-60 kg N/ha under år 1-3)- respektive intensivgödsling (160 kg N/ha år),
• De nya gödslingsförsöken motiverar en betydligt högre gödslingsnivå än vad som framkom i det snart 20 år gamla gödslingsförsöket på vilket hittillsvarande gödslingsrekommendation baseras,
• Med gamla kloner och de låga priserna som tidigare betalades till lantbrukare för salixskörd var det sannolikt oftast ekonomiskt rätt att inte gödsla,
• Om lantbrukare säljer till ett pris som motsvarar värmeverkens prissättning minus verkliga skörde- och transportkostnader är det ofta lönsamt att gödsla även gamla odlingar med låga givor,
• Nya odlingar bör under motsvarande förutsättningar gödslas med minst de rekommenderade givorna (dvs minst 220 kg N/ha under ett omdrev),
• Det är mycket stor spridning i resultaten mellan de olika försöksplatserna, vilket innebär att gödslingen bör anpassas till de lokala förutsättningarna,
• Att låta bli att kvävegödsla odlingar kan minska lönsamheten avsevärt. En utebliven gödsling kostar upp till ca 1000 kr/ha år,
• Att gödsla med traditionell gödselspridare enbart första året i omdrevet är i de flesta fall inte optimalt men avsevärt mycket lönsammare än att inte gödsla alls, med de prisförutsättningar som gäller vintern 2010/2011,
• Årlig gödsling kräver höggödslingsaggregat. Det finns väldigt få sådana i Sverige. Detta innebär att när det inte finns höggödslingsaggregat tillgängliga kommer det att vara mest intressant att gödsla första året i omdrevet med en traditionell gödselspridare.
• Svag konkurrens, lågt utnyttjande och långa avstånd mellan fält som skall höggödslas kan komma att utgöra ett hinder mot framtida höggödsling.
• Med en antagen skördeökning på 60% vid gödsling kan ogödslade, treåriga omdrev förväntas förkortas till tvååriga omdrev, och förväntade fyråriga omdrev kortas ner till treåriga omdrev.
• Det saknas underlag för tydliga rekommendationer angående gödsling av förädlade sorter under det första omdrevet. Det är därför tveksamt om gödsling ska ske.

Authors/Creators:Aronsson, Pär and Rosenqvist, Håkan
Title:Gödslingsrekommendationer för Salix 2011
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

A fertilization trial was carried out in established short-rotation willow coppice (SRWC) plantations of two bred varieties of willow (‘Tora’ and ‘Jorr’) at five sites in central Sweden between 2008 and 2010. Mineral nitrogen was applied at four different rates: No fertilization (Control), 160 kg N/ha as a single dose after harvest (Economy), 60-100-60 kg N/ha in year 1-2-3 (Normal), and 160 kg N/ha yr in years 1-3 (Intensive), using a randomized block design with four replicates. The yield response (biomass increase per kg fertilizer-N) was 65, 67 and 46 kg in the Economy, Normal and Intensive treatments, respectively. The results from the fertilization trial were used for economic calculations of different fertilization strategies given varying costs for fertilization and marginal value of the increased yield (price received for wood chips minus the costs for harvest and transportation of wood chips to a district heating plant). Corresponding calculations were made based on data from a previous fertilization trial during the first cutting cycle of old, non-bred varieties.
The calculations showed positive net present values of fertilizing bred varieties of SRWC given a realistic fertilization response and a price for wood chips close to the market price for forestry-based wood chips in Sweden. It is doubtful whether fertilization of non-bred varieties is profitable due to the lower fertilization response found in previous trials.

Year of publishing :26 August 2011
Page range:30
Number of Pages:30
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Version:Updated version
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area economics > Agricultural economics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:Salix, Gödsling, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-281
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-281
ID Code:8466
Department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Dr Pär Aronsson
Deposited On:25 Nov 2011 14:52
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:48
Project info:
Name:Gödsling av salix - gödslingseffekt i nya sorter och vid nya gödslingsstrategier
ID:V0740012
Programme:Bioenergi

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits