Home About Browse Search
Svenska


Ekologi, skog och miljö

vetenskap och idéer under 300 år

Enander, Karl-Göran (2007). Ekologi, skog och miljö. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 4
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

”När ekologi och miljö diskuteras sker det ofta i ett spänningsfält mellan vetenskap och ideologi” skriver Karl-Göran Enander, hedersdoktor vid Skogsvetenskapliga fakulteten, i inledningen. Den spänningen präglar ”Ekologi, skog och miljö. Vetenskap och idéer under 300 år”, och mitt i spänningsfältets hamnar skogen. Det är en bred historik, som i avsnitten om ekologi och miljö även ger en internationell översikt.

I boken skildrar Enander hur skogsskötseln och miljön påverkats av växlande ekonomiska och politiska förhållanden och av ekologivetenskapens framsteg. Den syn på naturen som filosofer, författare och konstnärer – såsom Immanuel Kant, Henry David Thoreau, Paul Cezanné och Bruno Liljefors – uttryckt i sina verk har också haft inflytande, liksom naturskyddsföreningars och miljögruppers opinionsbildning. 1700-talet var Carl von Linnés århundrade. Hans klassifikations- och nomenklatursystem har haft avgörande betydelse för ekologins utveckling. Linné hade också kommit långt i sina tankegångar om de ekologiska sambanden i naturen.

Under 1800-talet banade nya geologiska upptäckter av Charles Lyell väg för Charles Darwins utvecklingslära, vilken i grunden ändrade förutsättningarna inom den ekologiska forskningen. Inom växtgeografin gjordes viktiga upptäckter av Alexander von Humboldt och inom växtfysiologin av Justus von Liebig. Forskningsrönen var kända av dåtidens lärda skogsmän, men tillämpades i mycket begränsad utsträckning inom skogsskötseln.

Arthur Tansley lanserade begreppet ekosystem på 1930-talet, och Eugene Odum gick över till studier av hela ekosystem på 1950-talet. Bland de ledande ekologerna i Sverige under 1900-talets första hälft finner vi Henrik Hesselman, och under den andra hälften Carl Olof Tamm. Forskningsrönen inom ekologi, skogsföryngring och skogsproduktion beaktades så småningom allt mer i skogsskötseln och miljövården. Till detta bidrog också opinionen från allmänheten och nybildade miljöorganisationer under 1970-talet och framåt. Den verkliga vändpunkten inom miljövården kom på 1990-talet.

Authors/Creators:Enander, Karl-Göran
Title:Ekologi, skog och miljö
Subtitle:vetenskap och idéer under 300 år
Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel)
Year of publishing :2007
Number:4
Number of Pages:262
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogen ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-2452
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > History
Agrovoc terms:forestry, ecology, environmental protection, history, sweden
Keywords:ekologi, skog, miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-289
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-289
ID Code:8484
Department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:01 Dec 2011 13:47
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits