Home About Browse Search
Svenska


Industrihampa till bränsle- och materialframställning

ett energiföretags perspektiv och möjligheter

Svennerstedt, Bengt (2011). Industrihampa till bränsle- och materialframställning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:34
[Factsheet]

[img] PDF
701kB

Abstract

Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB (ELKAB)
är ett företag inom Lunds Energikoncernen.
Företaget projekterar för närvarande en kraftvärmeanläggning
i Örtofta strax utanför Eslöv,
som helt skall försörjas med biobränsle.
Anläggningen beräknas stå färdig för el- och
värmeproduktion under 2014.
I detta faktablad visas resultat från ett projekt,
som har syftat till att analysera hur industrihampa
kan introduceras som biobränsle hos ett
energiföretag med erfarenheter av biobränsle för
el- och värmeproduktion i större skala. Analysen
har inriktats mot ekonomiska frågor kring
användning av hampans vedämnesdel som
biobränsle samt det särskilda krediteringsvärde,
som hampans fiberdel har vid försäljning som
långfibrig och kortfibrig industriråvara inom
materialindustrin.
Projektet har visat att det lönar sig att samlokalisera
en anläggning för hampfiberberedning
med en större anläggning för kraftvärmeproduktion
i jämförelse med att bygga en separat
anläggning för hampfiberberedning. Huvudskälen
är den stora differensen i investeringskostnad
av lagerbyggnaden för de skördade
hampbalarna samt minskningen i personalkostnaderna.

Authors/Creators:Svennerstedt, Bengt
Title:Industrihampa till bränsle- och materialframställning
Subtitle:ett energiföretags perspektiv och möjligheter
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2011
Number:2011:34
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Partnerskap Alnarp och Lantbrukets byggnadsteknik. - Projektet har finansierats av Partnerskap Alnarp och Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB (ELKAB).
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Keywords:hampa, industrihampa, fibergrödor, energigrödor, biobränsle, hampfiberberedning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-316
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-316
ID Code:8551
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Jenny Casey Eriksson
Deposited On:16 Jan 2012 10:10
Metadata Last Modified:10 Apr 2015 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits