Home About Browse Search
Svenska


Detektion av reversionsvirus i svarta vinbärsplantor med hjälp av RT-PCR

Rumpunen, Kimmo and Dahlqvist, Anders and Åhman, Gunilla (2012). Detektion av reversionsvirus i svarta vinbärsplantor med hjälp av RT-PCR. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:1
[Factsheet]

[img] PDF
307kB

Abstract

Reversion är en av de allvarligaste sjukdomarna som kan drabba svarta vinbärsplantor. Reversion orsakas av ett virus som på sikt gör buskarna helt sterila och buskarna kan då följaktligen ej sätta bär. Reversionsviruset sprids med vinbärsgallkvalstret (Cecidophyopsis ribis), en synnerligen effektiv vektor, som snabbt även smittar friskt utgångsmaterial. Det finns idag inga godkända växtskyddsmedel mot vinbärsgallkvalster eller reversionsvirus. Enda möjligheten att slippa ifrån gallkvalster och reversion, och därigenom kunna upprätthålla lönsamheten i svartvinbärsodling, är således tillgång till resistenta sorter.

Försök att resistensförädla svarta vinbär mot reversionsvirus har pågått under större delen av 1900-talet. Att dessa försök inte haft nämnvärd framgång, beror på att det hittills inte har funnits någon snabb och säker analysmetod för denna sjukdom. Den reversionsframkallande patogenen, svarta vinbärs reversions virus (blackcurrant reversion virus, BRV), blev inte isolerad och identifierad förrän mot slutet av 1990-talet. Man visste inte ens att sjukdomen orsakades av ett virus. Det enda sättet som fanns att testa förekomsten av reversion i en planta, var att skottympa den på en svartvinbärssort som får tydliga blad- och blomsymptom av BRV och sedan vänta ett år eller mer på symptomen. Nu när den orsakande patogenen är funnen och karaktäriserad, kan viruset snabbt detekteras i laboratorium.

Vi har inom ramen för ett partnerskapsprojekt satt upp en ny, känslig och specifik molekylär metod (RT-PCR) som gör det möjligt att påvisa BRV-RNA i
svarta vinbär inom några dagar. Metoden har framgångsrikt testats på olika sorter och selektioner i syfte att påskynda resistensförädlingsarbetet av svarta vinbär. Slutsatsen av våra försök, och försök som genomförts utomlands, är att den molekylära metoden både är effektiv och pålitlig, och kan användas som ett diagnostiskt test, såväl inom växtförädling som vid förökning och certifiering av plantor för kommersiell odling.

Authors/Creators:Rumpunen, Kimmo and Dahlqvist, Anders and Åhman, Gunilla
Title:Detektion av reversionsvirus i svarta vinbärsplantor med hjälp av RT-PCR
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2012
Number:2012:1
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant breeding
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Horticulture
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Keywords:svarta vinbär, reversionsvirus, gallkvalster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-329
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-329
ID Code:8571
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)
External funders:Swedish Board of Agriculture
Deposited By: Dr Kimmo Rumpunen
Deposited On:31 Jan 2012 07:29
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits