Home About Browse Search
Svenska


Vegetationskartan över fjällen och nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000

Essen, Per-Anders and Löfgren, Per (2004). Vegetationskartan över fjällen och nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 124
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Vegetationskartan över de svenska fjällen ger en bra översiktlig bild över den storskaliga
fördelningen av vegetationstyper inom fjällområdet. Den höga generaliseringsgraden i kartan medför
dock att den karakteristiskt småskaliga variationen i fjällens vegetation döljs. Slutsatsen är att
vegetationskartan är alltför generaliserad för att användas som underlag för att följa förändringar i
vegetationen. Det är således tveksamt om vegetationskartan uppfyller kvalitetskraven för utgöra
underlagsmaterial för basinventeringen inom Natura 2000.

I rapporten visas att NILS har stor potential för att tillgodose informationsbehoven för Natura 2000
inom fjällområdet. För vanligt förekommande Natura 2000 habitat, bl a Fjällhedar och boreala hedar
samt Nordisk fjällbjörkskog, bedöms NILS 1x1 km2 rutor vara tillräckligt många för att ge ett
godtagbart statistiskt underlag med avseende på tillstånd och förändringar i miljön. Den pågående
datainsamlingen inom NILS bedöms kunna täcka merparten av informationsbehovet för vanliga
vegetationstyper. I rapporten visas att NILS 5x5 km2 rutor har stor potential för att följa tillståndet i
sparsamt förekommande habitat, t ex kalkgräsmarker och rasbranter. Detta kan göras genom
kompletterande flygbildstolkning och riktade fältinventeringar utöver vad som ingår i det ordinarie
programmet. För sällsynt förekommande habitat behövs en förtätning av NILS stickprovsutlägg.

Authors/Creators:Essen, Per-Anders and Löfgren, Per
Title:Vegetationskartan över fjällen och nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2004
Number:124
Number of Pages:31
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:alpine vegetation, subalpine forests, highlands, evaluation, nature conservation, monitoring, surveys, aerial surveying, sweden
Keywords:alpine vegetation, subalpine forests, highlands, evaluation, nature conservation, monitoring, surveys, aerial surveying, sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-397
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-397
ID Code:8646
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:03 Apr 2012 13:25
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits