Home About Browse Search
Svenska


Linjära landskapselement i Sverige

skattningar från 2003 års NILS-data

Essen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ståhl, Göran (2004). Linjära landskapselement i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 127
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I denna rapport presenteras för första gången totalskattningar av längden linjära landskaps-
element (linjeobjekt) av olika typer i Sverige. Underlagsmaterialet för beräkningarna är det
första årets (2003) fältdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS).
Linjeobjekten har inventerats med s k linjekorsningsmetodik inom 1x1 km2 rutor fördelade
över hela landet i 10 olika strata. I rapporten redovisas: 1) skattningar av den totala längden
av linjeobjekt i landet, 2) tätheten av linjeobjekt i den södra respektive den norra delen av
Sverige, och 3) för vissa typer, linjeobjektens struktur och kvalitet. Skattningarna baseras på
en femtedel av det totala antalet stickprovsrutor som ingår i NILS vilket innebär en viss
osäkerhet. Säkrare skattningar och en mer detaljerad redovisning kommer att kunna göras när
data för ett helt omdrev (5 år) finns tillgängligt.

Arbetet har utförts vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges
lantbruksuniversitet, Umeå. NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som
finansieras av Naturvårdsverket. NILS ingår i programområde landskap. Syftet med NILS är
följa upp nationella miljökvalitetsmål för olika naturtyper och att visa om genomförda
miljöskyddsåtgärder leder till önskade förbättringar eller inte.

Authors/Creators:Essen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ståhl, Göran
Title:Linjära landskapselement i Sverige
Subtitle:skattningar från 2003 års NILS-data
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2004
Number:127
Number of Pages:35
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:landscape, environmental protection, physiographic features, surveys, monitoring, sweden
Keywords:landscape, environmental protection, physiographic features, surveys, monitoring, sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-399
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-399
ID Code:8648
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:03 Apr 2012 13:46
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits